Najnovije vijesti

Sutra 6. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

05/02/2020 | objavio Radio Gradačac
Sutra 6. sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Sutra će u Gradačcu biti održana 6. radna sjednica Gradskog vijeća s početkom u 9 sati u sali Gradačačkog sajma. Kolegij Gradskog vijeća za ovu sjednicu predložio obiman dnevni red sa 27 tačaka, a očekuje se da će predlagač materijala na početku zasjedanja tražiti uvrštavanje još najmanje dva prijedloga odluka za raspravu po hitnom postupku.

Vijećnici bi trebali razmatrati prijedloge odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2020. i odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području grada Gradačac za ovu godinu.

Između ostalog, predloženo je razmatranje i usvajanje prijedloga odluka o prodaji  zemljišta sa javnim oglasom u industrijskoj zoni II i Veterinarska stanica, kao i raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, Gradina i Lovac, putem licitacije.

Gradsko vijeće bi trebalo odlučivati i o Zahtjevu „Nova pijaca“ d.o.o. Porebrice – Gradačac, po osnovu promijenjenih okolnosti uzrokovanih požarom od 14.04.2019. godine te razmotriti prijedloge odluka o utvrđivanju javnog interesa izgradnje elektronergetskog objekta STS-B 10(20)/0,4 kV „Srnice Donje 3“ i o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa o izgradnji pumpne stanice u Ledenicama Donjim radi funkcionisanja izgrađene kanalizacione mreže.

Pred vijećnicima bi trebao biti i nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac. Između ostalog, predloženi su novi nazivi za četiri ulice koje bi trebale dobiti imena značajnih ličnosti koje su obilježile protekli period u Gradačcu, to su Ivan Mijačević, Ahmed Hanić, Nusret Brkić i prof. dr. Musatafa Imamović. Ovom odlukom predloženo je i deset naziva ulica u naseljenom mjestu Kerep.

Gradski vijećnici bi trebali razmatrati i Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2020. i programa održavanja riječnih korita i lateralnog kanala (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal) za ovu godinu.

Na dnevnom redu naći će se Prijedlog programa rada za JZU Apoteka i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječilište “Ilidža” Gradačac za 2020. godinu, te Plan poslovanja JP Parkinzi d.o.o. Gradačac za ovu godinu.

Vijećnici će biti upoznati sa Izvještajem o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2019. godini i Informacijom o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2018/19. godini.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Gradačac / Foto: Ilustracija (4. sjednica Gradskog vijeća Gradačac)

Comments are closed.

YouTube