Najnovije vijesti

Sutra javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Gradačac za 2019. godinu

14/11/2018 | objavio Radio Gradačac
Sutra javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Gradačac za 2019. godinu
GRADAČAC

Općinski načelnik Edis Dervišagić je uputio Javni poziv za učešće u javnoj raspravi po Nacrtu Budžeta općine Gradačac za 2019. godinu. Prema zaključku Općinskog vijeća općine Gradačac subjekti javne rasprave su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela, parlamentarne grupe, odnosno klubovi vijećnika, javne ustanove, savjeti mjesnih zajednica, građani i udruženja građana sa područja općine Gradačac.

Završna javna rasprava biće održana u četvrtak, 15.11.2018. godine, u 15,00 sati u sali za sjednice Gradačačkog sajma.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2019. godinu mogu se dostaviti u pismenoj formi Odsjeku za budžet i finansije najkasnije do 16.11.2018. godine  poštom ili lično na adresu: Općina Gradačac, ulica Husein kapetana Gradaščevića bb, sa naznakom «Za Nacrt Budžeta» ili na e-mail: budzet@gradacac.ba

Detaljne podatke o Nacrtu budžeta općine Gradačac za 2019.godinu, građani mogu dobiti u Odsjeku za budžet i finansije i na web stranici Općine Gradačac.

Dokument možete pogledati OVDJE.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube