Najnovije vijesti

Sutra Javna rasprava o uslovima i postupku ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje

29/01/2020 | objavio Radio Gradačac
Sutra Javna rasprava o uslovima i postupku ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje
GRADAČAC

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac( “Sl. glasnik Grada Gradačca” broj 6/19)  Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  zakazuje 

Javnu raspravu o Odluci o uslovima  i postupku

za  ostvarivanje  prava na obavezno zdravstveno osiguranje

lica u statusu socijalne potrebe na području grada Gradačca

Gradsko vijeće Grada Gradačac je na 4. sjednici  održanoj 21.11.2019. godine usvojilo Nacrt Odluke o  uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe  na području Grada Gradačca.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u  četvrtak, 30.01. 2020. godine, u 11 sati u Sali za sjednice Grada Gradačca.

Subjekti javne rasprave su:  Gradsko vijeće, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe i tijela, i mjesne zajednice Grada Gradačca, udruženja građana, privredni subjekti, te građani.

Prijedloge i sugestije  u okviru javne rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi na adrasu Gradske službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili putem  e-maila: opc.grad@bih.net.ba

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube