Najnovije vijesti

Sutra potpisivanje ugovora o rekonstrukciji oko 40 km azbest-cementnih cijevi gradskog vodovoda

04/11/2020 | objavio Radio Gradačac
Sutra potpisivanje ugovora o rekonstrukciji oko 40 km azbest-cementnih cijevi gradskog vodovoda
GRADAČAC

Iz Gradske uprave najavili su da će sutra biti upriličeno potpisivanje dugo očekivanog ugovora o rekonstrukciji oko 40 km postojeće sekundarne mreže, tj. azbest-cementnih cijevi nedovoljnog profila kao i dotrajale mreže u centralnom urbanom području Gradačca.


Grad Gradačac u proteklom periodu implementirao je jedan od najvećih projekata koji su vezani za teritoriju grada Gradačac u novijoj historiji. Radi se o projektu “Vodosnabdijevanje Gradačca” koji se sastoji od 4 komponente, a jedna od njih je i rekonstrukcija postojećih azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u centralnom urbanom dijelu grada Gradačac.

S tim u vezi u četvrtak, 05.11.2020. godine, u Sali za sjednice (zgrada Gradske uprave) u Gradačcu održat će se ceremonija potpisivanja ugovora između JP “Komunalac” Gradačac i konzorcija izvođača “Buk promet” Bijeljina za LOT 1, i između JP “Komunalac” d.d. i konzorcija izvođača JV “Buk promet” Bijeljina i “Balegem” Gradačac za LOT 2.

Implementacijom ove projektne komponente biće rekonstruisano približno 40 km postojećih azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila kao i dotrajale mreže u centralnom urbanom području Gradačca u naredne dvije godine. Ovaj dio projekta finansiran je od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBiF) uz administraciju EBRD-a, budžeta Grada Gradačca i Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Završetkom ovog projekta poboljšat će se uslovi za zdraviji i kvalitetniji život skoro 20.000 stanovnika u sjevernom dijelu Gradačca kao i smanjiti gubici u vodosnabdjevanju.


Radio Gradačac / Grad Gradačac / Foto arhiva

Comments are closed.

YouTube