Najnovije vijesti

Sutra sjednica Općinskog vijeća Gradačac

27/02/2019 | objavio Radio Gradačac
Sutra sjednica Općinskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Općinsko vijeće Gradačac bi na sutrašnjoj sjednici trebalo da razmatra prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu te prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu OV Gradačac.

Između ostalog, Vijeće će razmatrati prijedlog odluke o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac i Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka. Vijećnici će na stolovima imati i Informaciju o stanju bezbjednosti na području općine Gradačac u prošloj godini.

Na predloženom dnevnom redu je i Program obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2019. godinu te Program održavanja riječnih korita i lateralnog kanala na području općine Gradačac.

Vijećnici bi na 21. radnoj sjednici trebali razmatrati nekoliko prijedloga odluka o prodaji nekretnina te Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim službama za upravu općine Gradačac za 2018. godinu kao i Informaciju o rezultatima mjerenja zadovoljstvu građana javnim uslugama.

Sjednica OV Gradačac će se održati u četvrtak, 28. februara, u sali za sjednice Gradačačkog sajma s početkom u 9,00 sati.

Više o predloženom dnevnom redu ove sjednice OV Gradačac i programu obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine saznajte u programu Radio Gradačca danas u 12,15 sati. O sutrašnjem zasjedanju razgovaramo sa Enirom Šakićem, predsjedavajućim OV Gradačac.

Radio Gradačac

 

 

 

Comments are closed.

YouTube