Najnovije vijesti

Transferi za kulturno i graditeljsko naslijeđe, kulturu, sport i mlade

29/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Transferi za kulturno i graditeljsko naslijeđe, kulturu, sport i mlade
FBiH/BiH

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će biti sufinansirani iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Riječ je o transferima za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, kulturu od značaja za FBiH, sport od značaja za FBiH i mlade.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći na linku: http://fmks.gov.ba/stara/javni-pozivi-i-konkursi/851-javni-poziv-za-odabir-programa-i-projekata-koji-ce-se-sufinancirati-oz-aproracuna-federacije-bosne-i-hercegovine-za-2020-godinu

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube