Najnovije vijesti

TUZLANSKI KANTON: Naredba o obustavljanju javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika

20/03/2020 | objavio Radio Gradačac
TUZLANSKI KANTON: Naredba o obustavljanju javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika
Tuzlanski kanton

U skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području Federacije BiH, te naredbe Federalnog štaba civilne Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona  Edin Buševac donio je naredbu da se obustavlja  javni linijski i vanlinijski prevoz putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.03.2020. godine u 00:00 sati do 31.03.2020. godine u 24:00 sata.

Iz naredbe se izuzima taksi prevoz putnika, uz strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera zaštite koje podrazumjevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočare) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.

U slučaju nepridržavanja mjera zaštite vozača i kontinuirane dezinfekcije vozila, te na taj način svjesnog ugrožavanja zdravlja putnika, Ministarsvo će takvim taksi prevoznicima oduzimati važeće dopunske taksi oznake, a samim tim vršiti i poništenja licence za obavljanje javnog taksi prevoza putnika. Prevoznici će biti blagovremeno obavješteni putem medija o izmjenama, zbog organizovanog prevoza radnika na posao i sa posla.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube