Najnovije vijesti

U avgustu Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu stručnog osposobljavanja boraca i članova njihovih porodica

15/07/2019 | objavio Radio Gradačac
U avgustu Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu stručnog osposobljavanja boraca i članova njihovih porodica
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisat će u avgustu, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje TK, Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.

Svi rangirani kandidati na Konačnoj listi branitelja i članova njihove porodice (objavljenoj na web stranici Vlade TK) kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu, imaju pravo i mogu do okončanja Javnog poziva izvršiti obilazak poslodavaca kod kojih su zainteresovani obaviti stručno osposobljavanje, te ih informisati o prijavi na Javni poziv.

Iz Ministarstva napominju da će na taj način kandidati biti u prilici obavljati stručno osposobljavanje/volonterski staž kod poslodavca kod kojeg mogu i žele steći najkvalitetnije stručno osposobljavanje. Kandidate, koji u tom periodu ne pronađu adekvatnog poslodavca, rasporedit će zajednička komisija kod poslodavaca na području Kantona, u zavisnosti od potražnje ili će ostati neraspoređeni ukoliko ne postoji potražnja.

Javni poziv za učešće poslodavaca u Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, neće biti ponovno objavljivan, ističu u resornom Ministarstvu, te u cilju angažovanja svih rangiranih kandidata, apeluju da se kandidati uključe u pronalazak odgovarajućeg poslodavca koji će aplicirati po objavljenom Javnom pozivu za učešće poslodavaca.

Radio Gradačac / Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube