Najnovije vijesti

U četvrtak 27. sjednica Gradskog vijeća

24/07/2023 | objavio Radio Gradačac
U četvrtak 27. sjednica Gradskog vijeća
GRADAČAC

Na osnovu Zaljučka Kolegija, predsjedavajući Gradskog vijeća Mustafa H.Ađulović zakazao je 27. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac za dan 27.07.2023. godine (četvrtak), koja će se održati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

  1. 1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina.
  2. 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa.
  3. 3. Prijedlog odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/ akademsku 2023/24. godinu.
  4. 4. Prijedlog rješenja o nominiranju člana Nadzornog odbora JP “Komunalac” d.d. Gradačac.
  5. 5. Prijedlog rješenja o nominiranju člana Nadzornog odbora JP “Javno stambeno preduzeće Gradačac” d.o.o. Gradačac.
  6. 6. Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Grada Gradačac za period 2024-26. godina.
  7. 7. Informacija o realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija FBiH.
  8. 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Više informacija o predloženim tačkama dnevnog reda i materijalima za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac možete dobiti OVDJE.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube