Najnovije vijesti

U Federaciji BiH registrovano 517.656 zaposlenih, a u Gradačcu evidentirano 9.010 zaposlenih po prebivalištu osiguranika

24/07/2020 | objavio Radio Gradačac
U Federaciji BiH registrovano 517.656 zaposlenih, a u Gradačcu evidentirano 9.010 zaposlenih po prebivalištu osiguranika
FBiH/BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 20.07.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 517.656, a po sjedištu poslodavca registrovano je 517.659 zaposlenika. Na području Gradačca evidentirao je 9.010 radnika po prebivalištu osiguranika, što je manje za 78 zaposlenih u odnosu na podatke od prošlog mjeseca, a 8.502 radnika su evidentirana po sjedištu poslodavca, što je smanjenje za 82 u istom periodu, najnoviji su podaci Porezne uprave FBiH.

Od 14. aprila kada je Porezna uprava Federacija BiH počela objavljivati kontinuirane podatke o stanju zaposlenosti do 20. jula na području Gradačca broj zaposlenih radnika po prebivalištu osiguranika je manji za 71 osobu (14.04.2020.g. – 9.081), a po sjedištu poslodavca manji za 135 zaposlenika (14.04.2020.g. – 8.637).

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 20.07.2020. godine taj broj (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 10.049, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.


U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linku PU FBiH -PREGLED daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 20.07.2020. godine.


Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, navode iz Porezne uprave FBiH.

Radio Gradačac / Porezna uprava FBiH

Comments are closed.

YouTube