Najnovije vijesti

U Gradačcu 9059 zaposlenih radnika

02/06/2020 | objavio Radio Gradačac
U Gradačcu 9059 zaposlenih radnika
Biznis

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 29.05.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 512.993, po sjedištu poslodavca registrovano je 513.242 zaposlenika. Na području Gradačca evidentirana su 9.059 zaposlenika po prebivalištu osiguranika, a 8.549 radnika po sjedištu poslodavca, najnoviji su podaci Porezne uprave FBiH.

Od 14. aprila kada je Porezna uprava Federacija BiH počela objavljivati kontinuirane podatke o stanju zaposlenosti do 29. maja na području Gradačca broj zaposlenih radnika po prebivalištu osiguranika je manji za 22 osobe (9.081) a po sjedištu poslodavca manji za 43 zaposlenika (8.637).

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 29.5.2020. godine broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 5.386. 

U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_29_05_2020.pdf

daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 29.05.2020. godine.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

Radio Gradačac / Porezna uprava FBiH

Comments are closed.

YouTube