Najnovije vijesti

U Gradačcu evidentirano 8.999 zaposlenika

12/05/2020 | objavio Radio Gradačac
U Gradačcu evidentirano 8.999 zaposlenika
Biznis

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 08.05.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 507.737 dok po sjedištu poslodavca ukupan broj zaposlenih iznosi 507.977. Na području Gradačca evidentirana su 8.999 zaposlenika po prebivalištu osiguranika, a 8.507 radnika po sjedištu poslodavca, najnoviji su podaci Porezne uprave FBiH.

U proteklih sedam dana (01-08.05.2020.) broj zaposlenih u Gradačcu je veći za 39 radnika (8.960) evidentiranih po prebivalištu osiguranika, a po sjedištu poslodavca manji je za šest zaposlenika (8.513).

Od 14. aprila kada je Porezna uprava Federacija BiH počela objavljivati kontinuirane podatke o stanju zaposlenosti do 8. maja na području Gradačca broj zaposlenih radnika po prebivalištu osiguranika je manji za 82 osobe (9.081) a po sjedištu poslodavca manji za 130 zaposlenika (8.637).

U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se pregled stanja broja zaposlenih radnika po kantonima i općinama na dan 08.05.2020. godine, na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_08_05_2020.pdf  .

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

Radio Gradačac / Porezna uprava FBiH

Comments are closed.

YouTube