Najnovije vijesti

U Gradačcu održana radionica na temu “Jačanje društvene povezanosti kao preduslova ravnomjernog razvoja”

15/04/2019 | objavio Radio Gradačac
U Gradačcu održana radionica na temu “Jačanje društvene povezanosti kao preduslova ravnomjernog razvoja”
GRADAČAC

Koalicija za borbu protiv mržnje “Mržnja, ne sada i ne ovdje” Gradačac, uz podršku Misije OSCE-a u BiH u petak, 12. aprila, organizovala je radionicu o temi “Jačanje društvene povezanosti kao preduslova ravnomjernog razvoja”.

Dosadašnji, šestogodišnji uspješan rad Koalicije predstavila je koordinatorica Maida Hujdur, navodeći kako su ostvareni zavidni rezultati, te da je brojnim projektima fokus rada bio usmjeren ciljanim, marginalizovanim grupama kao što su osobe treće životne dobi, povratnička i romska populacija, kao i osobe sa invaliditetom.

Akcionim planom za koheziju u zajednici planirano je da u narednom periodu budu nastavljene neke od započetih aktivnosti brige i očuvanja javnog prostora u cjelini, jačanja saradnje srednjih škola i međureligijske saradnje.

Upravo su forme i značaj društvnog angažovanja, te saradnja civilnog društva i lokalnih vlasti bile teme radionice koju je održao istaknuti publicista i javni radnik, prof. Nerzuk Ćurak.

Budući da je u Gradačac došao sa pozitivnom predrasudom, prof. Ćurak je nakon dijaloga sa učesnicima radionice potvrdio svoj stav, te konstatovao kako je situacija vezana za socijalnu koheziju u ovom dijelu BiH puno bolja nego u nekim drugim sredinama.

 

– O njoj govoriti znači stvarati uslove protiv isključenosti, a upravo takva praksa je jedan od najvećih izazova u BiH danas, rekao je prof. Ćurak, te pozvao članove civilnog društva, ali i građane uopšteno na okončanje kulture pasivnosti, jer demokratija nije samo izlazak na izbore, nego otvoreni dijalog, njegovo uključenje u obrazovni sistem, želja za radom, promjenom.

– Sve to je potrebno, jer je u bh. društvu trenutno prisutan negativni mir, što zahtijeva angažovanja građana i stvaranje uslova u kojima nikada više neće doći do nasilja, poručio je moderator.

Radionica je bila prilika i da se istakne pozitivan primjer ponašanja cijele zajednice i institucija općine Gradačac tokom nedavnog vandalskog napada na katoličku crkvu. Kako je istakao Marjan Šimić, dopredsjedavajući Općinskog vijeća Gradačac i predsjednik HKD Napredak, tome je doprinijelo prvobitno oglašavanje Crkvenog odbora i HKD Napredak, koji su, uvažavajuću dobre odnose koji vladaju u ovoj sredini, zahtijevali pronalazak počinioca, bez zloupotreba događaja u dnevno-političke svrhe. Takav čin osudile su zvanične institucije, ali i kompletna javnost, počinilac je pronađen, pa je prof. Nerzuk Ćurak ustvrdio kako se iz tog primjera vidi da je Gradačac dostigao značajan stepen društvene kohezije. Jedan apsolutno negativan događaj proizveo je suprotan, pozitivan  efekat, što je primjer stvaranja kulture mira i nenasilja, zaključeno je na radionici.

No, dostignutim se ne treba zadovoljiti, pa ostvarenu pozitivnu atmosferu treba dalje unaprjeđivati. Dragica Karadžin, u ime Misije OSCE-a, pozvala je sve na aktivnije djelovanje unutar Koalicije „Mržnja, ne sada i ne ovdje“, ali i unutar vlastitih udruženja, u skladu sa modelima koji su predstavljeni učesnicima radionice.

Radio Gradačac / Foto: Midhat Šakić

Comments are closed.

YouTube