Najnovije vijesti

U Gradačcu upisano više prvačića nego prošle školske godine

12/10/2021 | objavio Radio Gradačac
U Gradačcu upisano više prvačića nego prošle školske godine
Tuzlanski kanton

Održana 44. redovna sjednica Vlade TK

Smanjen broj učenika upisanih u osnovne i srednje škole u TK

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu. U 87 javnih i jednu privatnu osnovnu školu, u prvi razred u školskoj 2021/2022. godini upisano je ukupno 3.728 učenika. Od tog broja upisano je 1.859 ili 49,86% djevojčica i 1.869 ili 50,14% dječaka. Od ukupnog broja u redovne osnovne škole upisano je 3.721 učenik, dok je 7 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje. Najveći obuhvat upisanih učenika zabilježen je u gradu Tuzla 958 učenika, a zatim slijede grad Živinice 534 učenika, grad Gračanica 392 učenika, grad Gradačac 341 učenika, grad Srebrenik 337 učenika, općina Lukavac 320 učenika, općina Kalesija 275 učenika, općina Banovići 219 učenika, općina Doboj Istok 99 učenika, općina Kladanj 74 učenika, općina Čelić 73 učenika, općina Sapna 62 učenika i općina Teočak 37 učenika. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 278 učenika. Porast upisanih učenika zabilježen je u Banovićima, Kladnju, Gradačcu i Teočaku, dok je u ostalim lokalnim zajednicama zabilježen pad upisanih učenika. U prve razrede paralelnih osnovnih muzičkih škola i baletske škole ukupno je upisano 196 učenika.

Upis učenika u srednje škole se vršio u tri upisna roka. U prve razrede srednjih škola u Tuzlanskom kantonu upisano je ukupno 3.889 učenika, od čega najviše u srednje tehničke škole (50,45%). U odnosu na broj učenika koji je upisan u tehničke škole, 534 učenika je upisano u medicinske tehničke škole, a što iznosi 27,22% od ukupnog broja učenika upisanih u tehničke škole. Osnovnu školu na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini završio je 3.891 učenik, a prvi razred srednje škole upisalo 3.889 učenika, na osnovu čega se može zaključiti da su svi učenici koji su završili osnovno obrazovanje nastavili dalje da se obrazuju u srednjim školama. U odnosu na prethodnu školsku godinu u školsku 2020/2021. godinu upisano 380 učenika manje.

Stipendije za učenike prvih razreda za zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije, postupak i način isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu. Pravo na ove stipendije imaju redovni učenici prvih razreda srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, koji se obrazuju za zanimanja sa utvrđene Liste deficitarnih zanimanja za tekuću školsku godinu. Ukupna visina stipendije, po jednom kandidatu iznosi 855 KM, a isplata će se vršiti u devet jednakih mjesečnih rata visine 95 KM. Za ovu namjenu u Budžetu TK je osigurano ukupno 100.000 KM. Prema Listi, deficitarna zanimanja za tekuću školsku godinu su bravar, zidar-fasader-izolater, keramičar-teracer, krojač, konobar, plinski i vodoinstalater, električar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.

Ponovni javni poziv za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja

Nakon uspješno realiziranog prvog javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja, a imajući u vidu da je ostalo neutrošenih 200.000 KM, Vlada je danas ponovno s ciljem raspisivanja novog javnog poziva, utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19. Pravo na prijavu na ponovljeni javni poziv imaju privredni subjekti koji nisu ostvarili pravo na finansijsku pomoć po prethodnom javnom pozivu. Podsjećamo po prvom javnom pozivu raspoređeno je 600.000 KM, te će, uz navedenih 200.000 KM, ukupan iznos podrške Vlade TK u ovoj oblasti iznositi 800.000 KM.

Milion KM za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene općine

U skladu sa nedavno donesenim Programom o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas donijela i odluke odobravanju dodijeljenih finansijskih sredstava. Podsjećamo, radi se o raspodjeli ukupno 1 milion KM, koje je Vlada Tuzlanskog kantona planirala budžetom TK za podršku projektima ovih općina. Raspodjela sredstava je izvršena prema kriterijima propisanim Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je uveliko doprinijelo transparentnosti raspodjele predviđenih sredstava. Od ukupno 1 milion KM Općini Sapna je za rekonstrukciju putne infrastrukture na području  Općine odobreno 267.857,14 KM koliko je odobreno i Općini Teočak za ulaganje u privredni razvoj Općine. Općini Čelić je za asfaltiranje i sanaciju lokalnih puteva odobreno 205.357,14 KM, Općini Kladanj za rekonstrukciju putne infrastrukture je odobreno 142.857,14 KM, a Općini Doboj Istok je, također za asfaltiranje i rekonstrukciju lokalne putne mreže odobreno 116.071,44 KM.

Vlada je danas prihvatila i nacrt teksta ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava za 2021. godinu  koji  će  se  zaključiti  sa  nedovoljno  razvijenim,  nerazvijenim  i  izrazito  nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, te ovlastila Ministra privrede Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Ugovore sa korisnicima sredstava.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK kojim su usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi u periodu važenja ove Naredbe, te je produženo važenje važećih mjera od 13. do 26. oktobra.

Današnjim zaključkom Vlada je zatražila od Ureda Vlade da na prvu narednu redovnu sjednicu Vladi Kantona dostavi prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona putem javnog konkursa. Ured je zadužen i da odmah po dobijanju saglasnosti, u roku od pet dana, pripremi potrebne akte i prijedloge kako bi premijer Tuzlanskog kantona pokrenuo postupak raspisivanja i provođenja javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je ovlašteno da vrši prijem svih donacija od strane domaćih i međunarodnih institucija namijenjenih za potrebe Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona do početka rada Ureda, a nakon početka rada Ureda donirana oprema i druga sredstava će se prenijeti sa Ministarstva na Ured.

Danas se Vlada upoznala sa Informacijom Upravnog odbora o trenutnom finansijskom stanju u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ i Elaboratom o opravdanosti razvijanja laboratorije za kontrolu hemijske ispravnosti hrane i kontrolu rezidua. Kako se u Informaciji navodi, od 2017. pa do polovine 2021. godine vidljiv je trend opadanja prihoda, a samim tim i do pojave gubitaka u poslovanju od operativne djelatnosti Zavoda. Također, Ministarstvo je uočilo određene indicije o nepravilnostima u poslovanju Zavoda, te je, s tim u vezi Vlada danas zatražila od Upravnog odbora Zavoda, da u okviru svojih zakonskih nadležnosti, uz uključivanje budžetske inspekcije, poduzme aktivnosti u cilju prevazilaženja postojećeg stanja u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Također, Vlada je zadužila Upravu i Upravni odbor da u roku od 30 dana sačine „Sanacioni plan finansijskog stanja u JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla“.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 15.000 KM Općini Sapna za hitne intervencije u sanaciji šteta uzrokovanih djelovanjem prirodne nesreće izazvane sušom u 2021. godini.

Također, Vlada je odobrila 16.000 Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila obnovu Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara koji se nalazi u krugu fabrike „Menprom“ d.o.o. Gornja Tuzla. Ugovor će se obnoviti na polovinu ranije ugovorenog roka, tj. na period od dvije godine i šest mjeseci, počev od 30.08.2021. godine, kao dana isteka ranije zaključenog ugovora.

Vlada je danas dala prethodne saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli.

Također, data je saglasnost na Odluku o dopunama Statuta javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Na današnjoj sjednici odobreno je i 4.239,26 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je danas dala Školskom odboru Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla dala prethodnu saglasnost za ustupanje prostorija škole na besplatno korištenje Javnoj ustanovi Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, u svrhu održavanja redovne nastave.

Danas je data i saglasnost saglasnost za prijem zaposlenika, tehničkog sekretara, u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od čest mjeseci.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube