Najnovije vijesti

U Gradačcu zaposlena 9023 radnika

14/07/2020 | objavio Radio Gradačac
U Gradačcu zaposlena 9023 radnika
Biznis

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 10.07.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 516.714, po sjedištu poslodavca registrovano je 516.747 zaposlenika. Na području Gradačca evidentirana su 9.023 zaposlenika po prebivalištu osiguranika, a 8.521 radnik po sjedištu poslodavca, najnoviji su podaci Porezne uprave FBiH.

Broj zaposlenih na dan 10.07.2020. godine u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih od 29.06.2020 godine kada je iznosio 518.584 je manji za 1.870. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je u sektoru obrazovanja.

Od 14. aprila kada je Porezna uprava Federacija BiH počela objavljivati kontinuirane podatke o stanju zaposlenosti do 10. jula na području Gradačca broj zaposlenih radnika po prebivalištu osiguranika je manji za 58 osoba (14.04.2020.g. – 9.081) a po sjedištu poslodavca manji za 116 zaposlenika (14.04.2020.g. – 8.637).

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. Na dan 10.07.2020. godine broj zaposlenih iznosi 516.714 i veći je za 9.107 u odnosu na 05.05.2020.godine.

Prema analizama Porezne uprave Federacije BiH smanjenje broja zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u julu je redovna pojava i u prethodnim godinama zbog školskog raspusta i rada zaposlenika na određeno vrijeme. 


U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linku PU FBiH -PREGLED daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 10.07.2020. godine.


Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.

Radio Gradačac / Porezna uprava FBiH

Comments are closed.

YouTube