Najnovije vijesti

U nastavku 3. sjednice Gradskog vijeća Gradačac vijećnici uglavnom jednoglasni

01/04/2021 | objavio Radio Gradačac
U nastavku 3. sjednice Gradskog vijeća Gradačac vijećnici uglavnom jednoglasni
Gradsko vijeće

U današnjem nastavku 3. sjednice Gradskog vijeća Gradačac iscrpljen je kompletan dnevni red od preostalih 28 tačaka. Podsjećamo, sjednica je prekinuta prije 7 dana nakon obrađene samo tri tačke koje su se odnosile na Budžet Grada Gradačca za 2021. godinu.

Gradsko vijeće Gradačac danas je u nastavku 3. sjednice  usvojilo niz odluka kojima se reguliše nesmetano funkcionisanje lokalne zajednice, te javnih službi i preduzeća u tekućoj godini, održavanje gradske čistoće i horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada. Usvojen je Program održavanja riječnih korita Male Tinje, Stare Gradašnice i lateralnog kanala. Vijećnici su usvojilo i program rada za ovu godinu u kojem su hronološki definisane teme i oblasti koje će se razmatrati na sjednicama Vijeća. Usvojene su i dvije odluke koje će pojednostaviti procedure priključenja korisnika na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Predsjedavajući GV Hajrudin Mehanović je, kao ovlašteni predlagač, nakon rasprave, a prije izjašnjavanja, povukao prijedloge odluka o izmjenama i dopunama odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog  plana Gradačac za 2020. godinu i Regulacionog plana „Centar“, uz zaključak da se u narednom periodu, kroz redovnu proceduru, pristupi izradi ovih planskih dokumenata.

Posebnu pažnju vijećnika pobudila je Informacija o raspolaganju nekretninama tržnica Arizona koja je polučila i konkretne zaključke Vijeća. Vijeće je danas podržalo Prijedlog odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“.

Na sjednici je usvojeno i niz izvještaja koji se odnose na rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku, stanju lokalne putne infrastrukture, aktivnostima na deminiranju, stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te informacije o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama i stanju bezbijednosti na području Gradačca za 2020. godinu.

Većina danas predloženih materijala, sa usvojenim dopunama i izmjenama na sjednici, te nekoliko zaključaka, jednoglasno su podržani od strane vijećnika. Samo na par tačaka nekoliko vijećnika je bilo suzdržano ili protiv.

TV PRILOG

U prilogu govore Hajrudin Mehanović, predsjedavajući GV Gradačac i Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube