Najnovije vijesti

U Preporodu promovisana knjiga “Muslimansko žensko pitanje u BiH (1908 -1950)” autora Adnana Jahića

16/03/2019 | objavio Radio Gradačac
U Preporodu promovisana knjiga “Muslimansko žensko pitanje u BiH (1908 -1950)” autora Adnana Jahića
KULTURA

Knjiga „Muslimansko žensko pitanje u BiH (1908 -1950)“ autora Adnana Jahića promovisana je u BZK „Preporod“ Gradačac. Čitaocima donosi sliku turbulentnog historijskog perioda i predstavlja značajan doprinos historijografiji Bošnjaka prve polovine 20. stoljeća. Jahić opisuje položaj žena muslimanki tokom aneksione krize kada je BiH pripojena Austro-Ugarskoj, za vrijeme Prvog svjetskog rata, Kraljevine Jugoslavije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Promotor Husnija Kamberović istakao je kako Jahićev rad nije veliko iznenađenje, ali jeste osvježenje i doprinosi razumijevanju pitanja muslimanki i njihovog položaja u društvu. Pokazuje kako se percepcija položaja muslimanki mijenjala i kako su žene doživljavale emancipaciju.

Žensko pitanje još uvijek je otvoreno, rekao je promotor Omer Hamzić, dodavši kako je skidanje zara i feredže ostavilo dubok trag u brojnim generacijama muslimanki. Pisati o položaju žene muslimanke puno je teže nego o položaju žena uopšte, a složeniji može biti samo položaj muslimanke u kompleksnom društvu kakvo je bosanskohercegovačko, naglasio je Hamzić.

Knjiga je rezultat traganja za nečim što je opće dobro našeg društva i države, objasnio je svoj rad Adnan Jahić. Izrazio je zadovoljstvo pažnjom koju je doživjela i doprinosom razumijevanju historije BiH 20. stoljeća. Ima svrhu da potakne promišljanje zbog nemjerljive razlike u položaju žene prije 100 godina i danas. Autor naglašava izostanak ideološke primjese jer historijografija po strani ostavlja kategorizaciju.

Knjiga „Muslimansko žensko pitanje u BiH (1908 -1950)“ obiluje bogatstvom izvora kojima autor ilustruje položaj žene muslimanke. Nastala je u saradnji sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom grada Zagreba, koju je izuzetno plodnom ocijenio Sead Berberović. Promocija u Gradačcu bila je peta po redu, nakon Zagreba, Sarajeva, Brčko Distrikta i Tuzle.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube