Najnovije vijesti

U prošloj godini deminirano 72.050 metara kvadratnih na području Gradačca

04/04/2021 | objavio Radio Gradačac
U prošloj godini deminirano 72.050 metara kvadratnih na području Gradačca
Civilna zaštita

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv mina, 4. april.

Kako je saopćeno iz Službe civilne zaštite Grada Gradačac, deminiranje u 2020.godini na prostoru Gradačca vršeno je putem standardnih metoda deminiranja. Polazna osnova za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja bila je Lista prioriteta deminiranja koju je sačinila Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla na osnovu gradskih/općinskih planova za deminiranje sa utvrđenim prioritetima i uz tijesnu saradnju sa RU BHMAC u Tuzli. Saglasnost na ovu Listu dala je Vlada Tuzlanskog kantona.

Tokom deminerske sezone 2020. godine na prostoru našeg grada okončana su 2 projekta deminiranja metodom tehničkog izviđanja ukupne površine 72.053 metara kvadratnih. Deminiranje su vršile Oružene snage Bosne i Hercegovine (OS BiH). Projekat tehničkog izviđanja u naselju Ledenice Donje-Kikići 2 obavljen je na površini od 64.491 metara kvadratnih. Istom metodom tehničkog izviđanja vršeno deminiranje 7.562 metara kvadratnih u naselju Ledenice Donje-Borovo polje 2 Gradačac.

U toku 2020. godine vršeni su istražni radovi od strane NPA (Norveška narodna pomoć) u Mionici 1 na lokalitetu za koje se sumnjalo da je zagadjeno kasetnom municijom ali nakon pregleda ukupno 8.355,50 m2 nije pronadjeno dovoljno naznaka o postojanju kasetne municije. Iz Službe Civilne zaštite Grada Gradačac napominju da za ovu aktivnost nisu dobili certifikat te ista nije prikazana u pregledima o deminiranju.

Nažalost pandemija izazvana korona virusom je značajno uticala i na realizaciju planiranih zadataka kako na nivou čitave BiH tako i kod nas obzirom da je u prošloj godini trebao biti deminiran još jedan projekat na potezu Vučkovci-Avramovina 4, površine 54.803,50 m2 .

Pored trajnog i polutrajnog obilježavanja sumnjivih površina u sklopu projekata koji su bili predmet izvođenja deminerskih radova, tokom 2020. godine nije bilo realizacije projekata koji su za cilj imali postavljanje trajnih znakova i upozoravajućih bilborda. U periodu 2009-2011.g. izvršeno je postavljanje istih na 13 lokacija ( Ledenice Donje, Novalići, Rajska, Jasenica, Zelinja Srednja, Međiđa Gornja, Avramovina i Porebrice ).

Kao i ranijih godina, redovno se vrši hitno obilježavanje rizičnih površina koje izvode predstavnici RU BHMAC-a. Medjutim nerijetko se, od strane pojedinaca, vrši neovlašteno skidanje tih znakova što predstavlja značajan problem i ugrožava živote stanovnika, navodi se u Izvještaju o deminiranju Službe CZ Grada Gradačac.

Centar za uklanjanje mina u BiH je povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina izvijestio da je u Bosni i Hercegovini do danas pronađeno 136.148 minsko-eksplozivnih sredstava. Prema analizama, BiH je i dalje jedna od minski najugroženijih u svijetu, sa više od 800.000 ugroženih građana, dok je ekonomski gubitak zbog nekorištenja minsko sumnjivih područja procjenjen na više desetina miliona eura godišnje (65 posto šumska područja, 25 posto poljoprivredno zemljište trenutno pod minama).

Realizacija zadataka na uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) obavljana je na osnovu prijava građana Službi civilne zaštite Grada Gradačac i PU Gradačac. Tokom 2020. godine Služba CZ zaprimila je ukupno 21 prijavu NUS-a od strane gradjana i PU Gradačac. U saradnji sa „A” TUN timom FUCZ, kao jedine organizovane snage osposobljene i opremljene za izvođenje poslova pronalaska, preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, uništeno je odn. neutralisano 67 komada NUS-a prikupljenih po gore navedenim dojavama.

Ovdje moramo istaći problem skladištenja MES-a i NUS-a koji trenutno odlažemo u podrumskim prostorijama PU Gradačac, koje ne ispunjavaju potrebne propisane uslove. Takodje značajan problem predstavlja i neadekvatna lokacija za uništavanje prikupljenih minsko-eksplozivnih sredstava, navode iz Službe CZ Grada Gradačac.

Prema zvaničnim podacima BHMAC-a, u periodu od 1996. do kraja 2020. godine, u BiH je od mina stradalo 1.766 osoba od čega 617 smrtno. Prilikom deminiranja stradala su 133 deminera od čega 53 smrtno.

Prema podacima Službe civilne zaštite na teritoriji grada, kao i na teritoriji RS, od mina i NUS-a stradala su ukupno 53 stanovnika našeg grada, od kojih 20 smrtno a 33 je teže ili lakše ranjeno. U 2020.g. nije registrovan nijedan minoincident niti stradanje od mina na teritoriji grada.

Iako su postignuti značajni rezultati moramo uzeti u obzir i činjenicu da, ako uzmemo prosjek deminiranja u proteklih 25. godine na teritoriji našeg grada i trenutnu rizičnu površinu po podacima BHMAC-a (4.384.226,00 m2 ), poslove deminiranja mogli bismo okončati u narednih 20- tak godina što je objektivno izuzetno dug vremenski period. Značajan pomak i eventualno brže rješavanje deminiranja donosi primjena novih tehnika deminiranja kao što je “LAND RELEACE“ (oslobadjanje zemljišta) koja može dovesti do značajnog skraćivanja rokova deminiranja. Podatak da je tokom godine na osnovu prijava gradjana prikupljeno i uništeno 67 komada minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava takodje ukazuje na opasnost po život gradjana ne samo od mina nego i navedenih sredstava, navodi se u Izvještaju o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2020. godini.

Radio Gradačac / Služba CZ Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube