Najnovije vijesti

U srijedu promocija knjige “Akademik Edhem Čamo – Dokumenti i sjećanja” autora Esada Sarajlića

21/09/2019 | objavio Radio Gradačac
U srijedu promocija knjige “Akademik Edhem Čamo – Dokumenti i sjećanja” autora Esada Sarajlića
Promocije

Iz štampe je izašla nova knjiga Esada Sarajlića “Akademik Edhem Čamo – Dokumenti i sjećanja”. Izdavač je Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac, koja naredne sedmice organizuje promociju ovog naslova.

Esad Sarajlić dugi niz godina bavi se historijskim istraživanjem i publicističkim radom, posebno Gradačca i njegove okolone. Autor je dvije monografije o historiji Gradačca. Rezultat Sarajlićevog istraživačkog rada posljednjih nekoliko godina je knjiga “Akademik Edhem Čamo – Dokumenti i sjećanja” u čijem predgovoru autor navodi:

Godine 2019. navršava se 110 godina od rođenja akademika Edhema Čame, kao i 80 godina od njegovog prvog zaposlenja (1939. godine) u Srezu Gradačac, na dužnosti sreskog veterinara. To su godišnjice koje nas prozivaju da na dostojanstven način obilježimo ove datume u znak priznanja, a prije svega zahvalnosti ovog kraja tom velikom čovjeku, stručnjaku, naučniku i revolucionaru, koji je ostavio neizbrisiv trag na području Gradačca, Posavine, Trebave i svejeroistočne Bosne, pa i BiH u cjelini.

Edhem Čamo rođen je 1909. godine u Trebinju. Školovanje je započeo u Rogatici, nastavio u Trebinju i Sarajevu, studij veterine završava u Zagrebu gdje sarađuje sa mnogim poznatim političkim ličnostima kao što su Hasan Kikić, Skender Kulenović, Veljko Vlahović i dr.  U Gradačac stiže 1939. godine. gdje ga je zatekao Drugi svjetski rat. Učesnik je NOR-a, a iz Sreza Gradačac biran je za vijećnika ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a. Bio je aktivan politički radnik u tadašnjim strukturama bosanskohercegovačkih i jugoslovenskih vlasti, a od 1950. godine profesor na novoosnovanom Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Četiri godine je biran za dekana Vetrinarskog fakulteta. U periodu od 1956. do 1960. vrši dužnost rektora Sarajevskog univerziteta, od 1961. je redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, a od 1971. godine i predsjednik Akademija nauka i umjetnosti BiH.

Akademik Edhem Čamo od 1939. pa do svoje smrti 1996. godine bio je vezan za Gradačac i smatrao ga svojim drugim rodnim gradom. Inicirao je, učestvovao i dao svoj doprinos u realizaciji brojnih infrastrukturnih, privrednih i drugih projekata u Gradačcu, o čemu možete čitati u priloženim isječcima iz knjige.

Javna biblioteka „Alija Isaković“ promociju knjige „Akademik Edhem Čamo – Dokumenti i sjećanja“ Eseda Sarajlića organizuje u srijedu, 25. septembra, u svojim prostorijama od 17:00 sati.

Gosti promocije su Muhamed Hodžić i Esad Zukić, recenzenti, te publicistra Zlatko Dukić.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube