Najnovije vijesti

U srijedu u Gradačcu potpisivanje Izbornog etičkog kodeksa

12/10/2020 | objavio Radio Gradačac
U srijedu u Gradačcu potpisivanje Izbornog etičkog kodeksa
GRADAČAC

Koalicija za borbu protiv mržnje Gradačac “Mržnja – ne sada i ne ovdje!” će u srijedu, 14. oktobra, organizovati potpisivanje Etičkog izbornog kodeksa. Pozvani su predstavnici političkih subjekata uključeni u Lokalne izbore 2020. na području Gradačca da pristupe potpisivanju ovog dokumenta, uz obavezu poštivanja njegovih odredbi tokom izborne kampanje. Inače, ovo je već ustaljena praksa uoči početka kampanje na području Gradačca, jer je sličan dokumet dobio podršku političkih subjekata i u prethodna 2 izborna ciklusa.


U nastojanju da nadolazeća izborna kampanja bude organizovana u fer i tolerantnom ozračju, Koalicija za borbu protiv mržnje Gradačac “Mržnja – Ne sada i ne ovdje!”, u saradnji sa Gradskom upravom i uz podršku Misije OSCE-a u BiH,  pozvala je sve političke subjekte koji će učestvovati u izbornom procesu na sastanak koji će se održati 14. oktobra u Sali za sastanke Gradačačkog sajma u 11:00 sati, s ciljem upoznavanja sa pravilima Izborne kampanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te prihvatanja inicijative za potpisivanje Izbornog etičkog kodeksa.

Potpisivanjem Etičkog kodeksa, nastavila bi se pozitivna praksa u Gradu Gradačcu koju je 2016. godine inicirala Misija OSCE-a u BiH i koja se i ove godine provodi u brojnim jedinicima lokalne samouprave u BiH. Želja je da Gradačac postane sredina prepoznatljiva po njegovanju kulture dijaloga, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Potpisivanjem Etičkog kodeksa, politički subjekti će dati svoj doprinos izgradnji takvog imidža.

U cilju upoznavanja sa pravilima izborne kampanje učesnicima će se obratiti predstavnici Gradske izborne komisije, Službe za komunalne poslove, Policijske uprave i Radio Gradačca.

Obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, svi učesnici će biti dužni poštovati zdravstvene mjere na snazi.


U cilju promovisanja slobodnih i poštenih lokalnih izbora 2020.godine, politički subjekti koji su ovjereni za Lokalne izbore 2020. godine u gradu Gradačcu će potpisivanjem Izbornog etičkog kodeksa prihvatiti da će poštovati principe zakonitosti, demokratije, odgovornosti, integriteta i transparentnosti, slobode korištenja izbornih prava, uzajamnog poštivanja kao i kulture političkog dijaloga.

U skladu sa pomenutim pricipima, politički subjekti će se posebno obavezati na sljedeće:

Tokom izborne kampanje
1. Poštovat će sve propise i pravila koja regulišu izborni proces u BiH.
2. Poštovat će pravo birača da slobodno glasaju u skladu sa svojim uvjerenjima, te će se uzdržati od upotrebe bilo kakvog pritiska ili aktivnosti koje mogu da utiču na slobodno glasanje.
3. Poštovat će pravo drugih političkih subjekata da slobodno iznose svoje programe i ideje. U tom smislu, politički subjekti se naročito obavezuju da neće uklanjati i uništavati promotivni materijal drugih učesnika u izbornoj kampanji.
4. Nikoga neće vrijeđati, niti omalovažavati, na osnovu rase, roda, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnosti, političkih uvjerenja, i drugih karakteristika.
5. Neće koristiti jezik koji predstavlja govor mržnje. Govor mržnje u smislu ovog kodeksa predstavlja sve oblike izražavanja kojima se širi, raspiruje, potiče ili opravdava rasna mržnja, ksenofobija, antisemitizam ili drugi oblici mržnje temeljeni na netoleranciji.
6. Neće zloupotrebljavati javnu dužnost, javna sredstva i resurse.
7. Neće ometati slobodan rad medija i novinara i neće zloupotrebljavati medije, naročito društvene medije i mreže, tokom kampanje.
8. Neće zloupotrebljavati trenutnu epidemiološku situaciju za sticanje prednosti u poduzimanju promotivnih i drugih predizbornih aktivnosti.

U izbornom procesu
9. Neće ometati rad izbornih zvaničnika te, naročito, neće zloupotrebljavati pozicije u biračkim odborima.

Nakon izbora
10. Politički subjekti će po objavljenim izbornim rezultatima ukloniti sav promotivni materijal, posebno polijepljene plakate.

U pogledu ovog dokumenta
11. Politički subjekti se obavezuju će svoje članove i simpatizere upoznati sa ovim kodeksom i njegovim principima i objaviti ga na svojim web stranicama
12. Svaki potpisnik će osigurati da sve izborne aktivnosti kandidata konkretnog političkog subjekta slijede pomenute principe, a politički subjekt će osuditi svako ponašanje koje predstavlja njihovo kršenje.
13. Politički subjekti se obavezuju na poštivanje ovog kodeksa danom njegovog potpisivanja.


Radio Gradačac / Koalicija za borbu protiv mržnje Gradačac

Comments are closed.

YouTube