Najnovije vijesti

U utorak sjednica OV Gradačac

11/08/2018 | objavio Radio Gradačac
U utorak sjednica OV Gradačac
GRADAČAC

Augustovska sjednica Općinskog vijeća Gradačac zakazana je za utorak, 14.08.2018. godine, u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” sa početkom rada u 9,00 sati.

Prema predloženom dnevnom redu na ovom zasjedanju općinski vijećnici bi trebali razmatrati Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. – 30.06.2018. godine te prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji Regulacionog plana „Centar“ – izgradnje gradske garaže.

Vijećnici će na stolu imati i prijedloge Odluke o raspisivanju izbora u Mjesnoj zajednici Vučkovci te Izvještaj o radu mjesnih zajednica na općini Gradačac. Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na investiciono ulaganja na objektu autobuske stanice.

Osim toga, Kolegij Općinskog vijeća je usvojio zaključak da se uz tačku „Pitanja, prijedlozi i inicijative“ dostavlja i Informacija o realizaciji akata sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Od strane Službe za privredu, budžet i finasije dostavljen je „Dokument okvirnog budžeta Općine Gradačac za period 2019-2021. godina“, o čijem uvrštavanju u dnevni red po hitnom postupku se očitovao Općinski načelnik aktom broj: 02-014-17-ON/18, od 06.08.2018. godine.

Općinska Služba za geodetske i imovinsko –pravne poslove je dostavila materijal: „Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac“ broj: 01-05-244/18, od 03.07.2018. godine, o čijem uvrštavanju dnevni red  će se očitovati predlagač materijala na sjednici Općinskog vijeća.

Svi zainteresovani za predložene tačke dnevnog reda materijale  koji su dostavljeni Stručnoj službi mogu preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

 

Radio Gradačac / Općinsko vijeće

 

Comments are closed.

YouTube