Najnovije vijesti

Udruženje mladih “FUTURA” realizuje projekat „Uradimo zajedno“

20/01/2021 | objavio Radio Gradačac
Udruženje mladih “FUTURA” realizuje projekat „Uradimo zajedno“
Udruženja građana

Fondacija tuzlanske zajednice jučer je u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa s ciljem unapređenje uslova življenja u Tuzlanskom kantonu.

 Za realizaciju 21 građanske inicijative obezbijeđeno je preko 50.000 KM iz Fonda „Volim svoj grad“. Realizacija ovih projekata podstaknuće učešće građana u rješavanju problema i na saradnju sa pedstavnicima civilnog, biznis sektora i vlasti.

Jedna od lokalnih inicijativa podržana sa 3.000 KM iz Fonda „Volim svoj grad“ Fondacija tuzlanske zajednice je „Uradimo zajedno“ koju će od 15. februara do 30. aprila ove godine realizovati Udruženje mladih “FUTURA”  iz Mediđe Donje.

Projektom će napraviti partnersku saradnju između tri mjesne zajednice Mediđe Donje, Mediđe Srednje i Mediđe Gornje u kojima će postaviti kante i klupe.

Za cilj imamo instalaciju šest klupa i 12 kanti za otpatke. Pored svega toga planiramo akciju čišćenja naših mjesnih zajednica, a u svemu tome će nam pomoći i udruženje “Eko-zeleni” Gradačac i učenici OŠ “Edhem Mulabdić” Mediđa Donja, rekao je za Radio Gradačac predsjednik Udruženja Munever Mešić.

Instalacijom kanti za otpatke na navedenim mjestima će drastično smanjiti zagađenje naše okoline, a dodatnim educiranjem školaraca i njihovim uključenjem u ovu akciju planiraju podići njihovu svijest pomoći im stvoriti bolju i pozitivniju sliku o važnosti zaštite životne sredine, kako za trenutne, tako i za buduće naraštaje.

Time će dugoročno uticati na kvalitet, kao i ljepotu njihove zajednice, kako djelovanjem i čišćenjem zajednice, tako i prevencijom njenog zagađenja, što je i sami cilj ovog projekta.

Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti rješenju lokalnih problema.

Male inicijative koje građani pokreću u svojim zajednicama često su početak rješenja većih problema. Posebna pažnja data je inicijativama koje unapređuju položaj marginalizranih skupina.

U 2021. godini FTZ će ponovo u okviru ovog Fonda dati podršku lokalnim inicijativama građana kroz dva javna poziva u proljeće i jesen.

Radio Gradačac / UM Futura / FTZ

Comments are closed.

YouTube