Najnovije vijesti

Udruženje poslodavaca F BiH pokrenulo web servis „Koronavirus- informacije za poslodavce“

20/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Udruženje poslodavaca F BiH pokrenulo web servis „Koronavirus- informacije za poslodavce“
FBiH/BiH

Udruženje poslodavaca Bosne i Hercegovine od četvrtka 19. marta/ožujka 2020. godine na web stranici UPFBiH http://www.upfbih.ba/koronavirus-informacije-za-poslodavce  uvelo servis za poslodavce na kojem kontinuirano objavljuje aktuelne informacije, odluke i upute nadležnih institucija na nivou države Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH u vezi sa aktuelnom situacijom sa pandemijom koronavirusa, koje se objavljuju svakih sat vremena, u periodu od 08:00-17:00 sati, svakoga dana. Na servisu svi mogu dobiti zvanične informacije iz institucija vlasti na državnom, entitetskim, kantonalnim nivoima, te drugih organa koji su vezani za novonastalu situaciju

„Na ovaj način želimo pomoći našim članicama, ali i svima drugima da pravovremeno, na jednom mjestu dobiju kvalitetne i tačne informacije o naredbama, odlukama, uputstvima i aktuelnim informacijama zvaničnih institucija u vezi sa pandemijom koronavirusa. Želimo pomoći  poslodavcima, ali i građanima da pravovremeno budu informirani pouzdanim informacijama koje im mogu pomoći u organiziranju poslovnih procesa, odvijanju procesa rada i svakodnevnih aktivnosti“, kažu u UPFBiH.

Osim objave vijesti na web stranici UPFBiH, svim članicama Udruženja poslodavaca FBiH se dva puta dnevno šalju servisne informacije putem e-maila, kako bi bili informirani o svim aktuelnostima vezanim za pandemiju koronavirusa i mjere koje se poduzimaju u Bosni i Hercegovini.

Radio Gradačac / UPFBiH

 

Comments are closed.

YouTube