Najnovije vijesti

Ugostiteljima u TK omogućen rad do 23 sata uz mjere prevencije

09/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Ugostiteljima u TK omogućen rad do 23 sata uz mjere prevencije
Tuzlanski kanton

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, na danas održanoj sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona doneseno je više naredbi koje su podijeljene u skladu sa specifičnostima za zatvorene prostore, trgovine, radnje, ugostiteljske objekte i javni prijevoz. Današnjim naredbama ugostiteljskim objektima je omogućen rad do 23 sata.

Također, trgovinama na veliko i malo, pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti, subjektima koji pružaju usluge iz oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i sl), kladionicama i sl., je naređeno da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno 4 m2, a ne više od 30 lica. Tržni centri su dužni postaviti obavijest o ukupnom broju lica, zbirno po svim subjektima u sklopu tržnog centra.

Kako je saopćeno iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, druga naredba se odnosi o higijensko epidemiološkim mjerama kod pružanja ugostiteljskih usluga kojih će se morati pridržavati ugostitelji. Posebna molba vlasnicima ugostiteljskih objekata je upućena da aktiviraju stolove na otvorenim prostorima, kao i nadležnim gradskim/općinskim službama da imaju u vidu potrebu za proširenjem bašti ugostiteljskih objekata.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donio je i naredbu koja se odnosi na javni prijevoz neophodan zbog funkcionisanja škola, fakulteta, radnih mjesta, cirkulacije i potreba stanovništva. Posebno je važno nošenje maske, i smanjena komunikacija za vrijeme prijevoza u javnim prijevoznim sredstvima.

Sa ovim setom naredbi nastoji se zajedničkim aktivnostima spriječiti neželjene scenarije iz bližih kantona, te da odgovornim ponašanjem i radom sačuvamo zdravlje naših najbližih i izbjegnemo zatvaranje objekata, saopćeno je iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Ubuduće će naredbe na prijedlog Kriznog štaba donositi Vlada TK

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Informaciju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK o epidemiološkoj situaciji COVID -19 u Tuzlanskom kantonu. Vlada je upoznata sa mjerama i odlukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 09.03.2021. godine, te je zadužila Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona da svaku svoju Naredbu ili Odluku donesi u formi prijedloga i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je zaduženo da jednom mjesečno obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona o epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu i mjerama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona koje je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donose se sa rokom važenja od najduže 14 dana, a nakon isteka tog roka Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona je zadužen da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Tuzlanskom kantonu i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i odluka utvrđenih današnjim Zaključkom, te prema Vladi Tuzlanskog kantona dostavi prijedlog novih naredbi i odluka u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Sva ministarstva su zadužena da sagledaju stanje u oblastima za koje su resorno nadležni u smislu primjene i utjecaja mjera i naredbi koje donose nadležna tijela i to u pogledu preventivnih aktivnosti i suzbijanja širenja zaraze koronavirusa, te sagledaju potrebe i mogućnosti za korekcijom određenih zakonskih i podzakonskih propisa u cilju efektivnije primjene propisanih mjera i naredbi i u tom smislu pokrenu odgovarajuće aktivnosti, saopćeno je iz Vlade TK.

 

Radio Gradačac / Vlada TK / Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona 

Comments are closed.

YouTube