Najnovije vijesti

Usaglašavanje kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima boraca

04/02/2020 | objavio Radio Gradačac
Usaglašavanje kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima boraca
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Razlog za donošenje ovog Zakona proizašao je iz činjenice da su na federalnom nivou doneseni zakoni koji regulišu ovu oblasti te je iz toga proizašla obaveza usaglašavanja kantonalnog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica što će omogućiti ostvarivanje prava i borcima sa područja Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2020. godinu. Ovim dokumentom utvrđuje se raspodjela sredstava sa potrošačke jedinice „subvencija za djecu, učenike i studente“ u ukupnom iznosu od 956.400,00 KM.

Iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.

Sagalsnost je data i na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2020. godinu. Za ovu namjenu Budžetom je planirano 560.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2019. godinu. Prema ovom dokumentu Kantonalni štab je u prošloj godini održao ukupno 12 redovnih sjednica, te nekoliko konsultativnih radnih sastanaka komandanta i načelnika štaba.

Ostvarena je dobra saradnja sa općinskim štabovima civilne zaštite, Kantonalnom komisijom i općinskim komisijama za procjenu šteta, odnosno Kantonalnom upravom civilne zaštite. Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je danas prihvatila Mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Ministarstva zdravstva TK na nacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Radio Gradačac / Vlada TK

 

Comments are closed.

YouTube