Najnovije vijesti

Usklađivanje grunta sa katastrom

02/02/2017 | objavio Radio Gradačac
Usklađivanje grunta sa katastrom
Gradska uprava

Prema informaciji iz Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Gradačac, u srijedu 1. februara 2017. godine, počela je harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige za katastarsku općinu Vučkovci.

Rok za usklađivanje podataka zemljišne knjige i katastra je 6 mjeseci. Nakon toga će se pristupiti uspostavi prava na nekretninama, o čemu će vlasnici i posjednici u katastarskoj općini Vučkovci, kao i druga zainteresovana lica, biti blagovremeno obaviješteni.

Ovo znači da će podaci o vlasnicima i posjednicima nekretnina, kao i parcelama biti isti u gruntu i katastru. Usklađivanjem će se značajno olakšati raspolaganje i korištenje nekretnina, prenamjena zemljišta, investiranje i izgradnja novih stambenih i poslovnih objekata na ovom području.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube