Najnovije vijesti

Uskoro ćemo živjeti u Gradu

24/03/2017 | objavio Radio Gradačac
Uskoro ćemo živjeti u Gradu
GRADAČAC

Vlada FBiH je, na svojoj 96. radnoj sjednici održanoj jučer u Mostaru, razmatrala i podržala inicijative za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Gradačac, koju su podnijeli općinski načelnik i Općinsko vijeće Gradačca. U inicijativi je istaknuto da je u Općini Gradačac usvojena Odluka o proglašenju Grada Gradačac, te da su za to ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo pravde da bude nosilac izrade nacrta zakona.

Podsjećamo, Općinsko vijeće Gradačac, je na sjednici održanoj početkom februara donijelo je odluku o proglašenju Gradačca Gradom što je uslov da ovaj prijedlog uđe u parlamentarnu proceduru.

Radio Gradačac / Vlada FBiH

Comments are closed.

YouTube