Najnovije vijesti

Uskoro izrada Strategije prema mladima Grada Gradačac od 2024. do 2027. godine

16/01/2024 | objavio Radio Gradačac
Uskoro izrada Strategije prema mladima Grada Gradačac od 2024. do 2027. godine
GRADAČAC

Omladinske organizacije iz Gradačca saopćile su da su kroz inicijativu “Strategija promjene” krenule značajnom iskoraku ka osnaživanju mladih. Zahvaljujući zalagnju mladih aktivisti iz ove lokalne zajednice Grad Gradačac podržao inicijativu za izradu Strategije prema mladima Grada Gradačac 2024-2027. godine.

Kako ističu, Odluka za izradu Strategije potvrđuje predanost lokalnih vlasti i omladinskog sektora u stvaranju inkluzivne strategije koja će odražavati stvarne potrebe mladih i jačati njihovu ulogu u zajednici. Formirat će se radno tijelo za izradu dokumenta, a u procesu učestvuju javne ustanove, obrazovne institucije, omladinske organizacije i druge nevladine organizacije sa područja grada Gradačac.
May be an image of text
Zajedno gradimo budućnost koja odražava potrebe i probleme mladih, navode u zajedničkoj izjavi Udruženje KULT Gradačac, Vijeće mladih Općine Gradačac, Udruženje mladih “Futura” i Lokalni tim Gradačac Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), koji su se ujedinili u inicijativu “Strategija promjene” radeći na stvaranju povoljnijih uslova za mlade u ovoj lokalnoj zajednici.
Sredstva za izradu Strategije prema mladima Grada Gradačac 2024-2027. godine osigurana su u Budžetu Grada Gradačac za 2024. godinu. Rok za izradu ovog dokumenta je šest mjeseci od dana donošenja Odluke, odnosno do kraja mjeseca juna 2024. godine.

Ova kampanja je dio projekta PRAGG koji finansira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.

Comments are closed.

YouTube