Najnovije vijesti

Uskoro javna rasprava o Nacrtu bužeta Grada Gradačac za 2024. godinu

10/11/2023 | objavio Radio Gradačac
Uskoro javna rasprava o Nacrtu bužeta Grada Gradačac za 2024. godinu
GRADAČAC

Na početku redovne 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac gradski vijećnici su usvojili “Rezoluciju o osudi nasilja protiv civila u Gazi”, saopćeno je iz Gradskog vijeća.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.09.2023., Izvještaj o izvršenju Budžetske reserve Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-31.10.2023. godine, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2023. godine. Budžet se povećava za 2.5 miliona KM na kapitalnim ulaganjima a prihodi se odnose na kapitalne transfere od strane Vlade FBiH i Vlade TK. (Nabavka vozila za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu, lokalni putevi, Sportska dvorana u Gradačcu, saobraćajnice u Industrijskoj zoni…). Također povećavaju se prihodi Grada Gradačac od direktnih i indirektnih poreza.

Gradsko vijeće utvrdilo je Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2024. godinu. Nacrt budžeta upućuje se na javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Gradska služba za finansije, javne nabavke, informatiku i zajedničke poslove. Nacrt odluke će biti objavljen na zvaničnoj web stanici Grada Gradačac (www.gradacac.ba). Informacija o terminu održavanja javne rasprave će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac.

Usvojen je Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac. Izbori za članove Vijeća mjesnih zajednica održat će se u nedjelju 28. januara 2024. godine 07.00 do 19.00 sati. Prvi zborovi građana u mjesnim zajednicama predviđeni su za 10.12.2023. godine a drugi 17.12.2023. godine.

Gradski vijećnici usvojili su Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica kao i Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2024. godine.

Gradsko vijeće je primilo na znanje Informaciju o stanju socijalne zaštite na području grada Gradačac.

Nakon što je dnevni red iscrpljen zatvorena je 29. sjednica Gradskog vijeća.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube