Najnovije vijesti

Uskoro počinje sanacija tunela u Ormanici, utvrđeni alternativni pravci i obilaznice

21/03/2019 | objavio Radio Gradačac
Uskoro počinje sanacija tunela u Ormanici, utvrđeni alternativni pravci i obilaznice
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija tunela Ormanica na magistralnom putu M1.8 Tuzla – Orašje počet će sredinom aprila, dogovoreno je na današnjem sastanku predstavnika investitora JP Ceste FBiH, izvođača radova kompanije „Jata“, JP Željeznice FBiH,općina Srebrenik i Gradačac i predstavnika privrednika, a kojem je organizator, domaćin i koordinator bila Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Jakubom Suljkanovićem. Danas je utvrđen i alternativni pravac, koji će kao obilaznica biti u funkciji tokom sanacije Tunela.

Kantonalna vlada se, iako nema pravnu nadležnost, obzirom na infrastrukturni značaj ovog putnog pravca, od samog početka uključila u realizaciju sanacije ovog tunela, a sve s ciljem da se sa što manje problema i negativnih refleksija ovaj projekat odrazi na privredu i uopće sve stanovnike ovog kraja. Dinamičkim planom je predviđeno da se tokom prva tri mjeseca tokom izvođenja radova saobraćaj kroz tunel odvijati naizmjenično jednom trakom. Tokom ovog perioda izvođač radova će pripremiti i osposobiti alternativnu obilaznicu koja će se koristiti za saobraćaj tokom preostala dva mjeseca, kada će, zbog prirode radova na sanaciji, cjelokupan saobraćaj kroz tunel biti obustavljen.

„Današnji sastanak rezultirao je značajnim pozitivnim pomakom. Definirali smo određena tehnička rješenja koja se odnose na zaobilazni put, a što će sigurno na najmanju moguću mjeru smanjiti poteškoće s kojima će se građani neminovno susresti tokom realizacije ovog petomjesečnog projekta. Radi se o obilaznici dužine nešto manje od jednog kilometra koja se u dužini od oko 550 metara prostire na teritoriji općine Srebrenik, a preostalim dijelom na teritoriji općine Gradačac“, rekao je premijer Suljkanović.

„Nakon anlize brojnih alternativa i mogućih rješenja na današnjem sastanku utvrdili smo ono najbolje. Zadovoljstvo mi je reći da smo danas dogovorili i da tehnička sanacija tunela počinje sredinom aprila, a mi ćemo, sve službe u okviru svojih nadležnosti, u ovom periodu do početka tih radova izvršiti sve pripremne radnje i  stvoriti preduslove kako bi se građevinska sezona mogla što kvalitetnije iskoristiti“, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.

„Značajan dio poslova koji su podrška i priprema za realizaciju ovog projekta sada je pred općinskim organima. S tim u vezi Općina Srebrenik, a isti je slučaj i sa Općinom Gradačac, će preuzeti sve one obaveze koje su danas utvrđene, od podrške geodetskih službi, rješavanja imovinsko pravnih odnosa, do izdavanja neophodnih dozvola. Meni je drago da su utvrđena realna i optimalna rješenja koja će sigurno imati značajan odraz kako na privredna, tako i društvena kretanja tokom ovog petomjesečnog perioda“, rekao je načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović.

„Tunel Ormanica je jedan od projekata modernizacije cesta Federacije BiH, a koji su ovog proljeća u punom zamahu. Radi se o tunelu dužine 240 metara, a vrijednost investicije oko 2 miliona KM. Prethodno smo bili definirali makro putne pravce za odvijanje prometa, a danas smo i na mikro lokalitetu odredili varijantu koja će služiti za odvijanje prometa tokom izvođenja radova i totalne obustave prometa kroz tunel“, rekao je izvršni direktor JP „Ceste FBiH“ Dedo Pjanić, te se lokalnim zajednicama i Vladi Tuzlanskog kantona zahvalio na susretljivošću i konstruktivnim pregovorima, a građane i sve one koji će koristiti ovaj putni pravac pozvao da budu strpljivi tokom izvođenja radova.

„Osim ovog tunela na ovom području planiramo i sanaciju crne tačke na Husinu, tako da se nadamo da ćemo ove aktivnosti koje smo danas finalizirali po pitanju tunela u Ormanici prenijeti, kao pozitivan primjer, i na slijedeće projekte“, zaključio je izvršni direktor Pjanić.

Tokom današnjeg sastanka zaduženi su službenici koji će biti direktno odgovorni i nadležni za provođenje konkretnih aktivnosti na terenu, kako bi se u što kraćem roku izvršile sve pripreme za početak rekonstrukcije tunela i pripremu obilaznice.

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube