Najnovije vijesti

Uskoro potpisivanje ugovora o realizaciji milion KM za projekat obnove Starog Grada u Gradačcu

06/08/2018 | objavio Radio Gradačac
Uskoro potpisivanje ugovora o realizaciji milion KM za projekat obnove Starog Grada u Gradačcu
GRADAČAC

Vlada FBiH je iz transfera nižim nivoima vlasti za projekte iz oblasti turizma i kulture od značaja za Federaciju u budžetu za 2018. godinu izdvojila milion KM za projekat Stari Grad u Gradačcu, a utrošak tih sredstava bi se trebao realizovati po projektnoj dokumentaciji za restauraciju i obnovu ovog kompleksa. Međutim, kako je nedavno za Radio Gradačac izjavio Općinski načelnik Edis Dervišagić, Općina Gradačac ne raspolaže projektnom dokumentacijom za ovaj zahvat, pa se pristupilo iznalaženju mogućnosti za izradu sveobuhvatnog projekta. Procedura podrazumijeva izradu elaborata zaštite, idejnog i glavnog projekta, te sveobuhvatnog projekta na čemu insistira Općina Gradačac. Sveobuhvatan projekat bi predvidio zaštitu i uređenje cijelog kompleksa, zidina i objekata unutar Starog grada, kao i uređenje svih sadržaja, zelenih površina i staza.

U cilju realizacije navedenih sredstava Federalnog budžeta, općinska administracija je u proteklom periodu obavila niz razgovora sa predstavnicima Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, premijerom Vlade FBiH Fadilom Novalićem i federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo.

Rezultat svih tih razgovora je usaglašavanje stavova da je u ovom momentu neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije što će učiniti Općina Gradačac kroz sredstva koja su dodijeljena, tako da mi očekujemo da ćemo u narednih dvadesetak dana potpisti ugovor sa Vladom FBiH oko utroška tih sredstava, a da će procedura ići na način da će Općina Gradačac provesti javnu nabavku za odabir izvođača izrade projektne dokumentacije. Tek nakon toga može se pristupiti konkretnim radovima na zaštiti objekta. U ovom momentu od najvećeg značaja za općinu Gradačac je uraditi kvalitetnu projektnu dokumentaciju i sveobuhvatnu projektnu dokumentaciju koja će reći šta se u kompleksu Starog grada u ovom momentu mora prioritetno uraditi, a šta može čekati. Procjene govore da bi izrada projektne dokumentacije mogla trajati oko godinu dana i koštala bi između 200 i 300 hiljada KM, a preostala sredstva bi bila iskorištena za prioritetne zahvate po procjeni struke, rekao je za Radio Gradačac općinski načelnik Edis Dervišagić.

Prema njegovim riječima, izrada sveobuhvatnog projekta bi otvorila mogućnost iznalaženja ili apliciranja za sredstva za obnovu Starog grada u Gradačcu iz drugih izvora ili fondova.

Radi se o višegodišnjem projektu, ali je bitno da su obezbijeđena inicijalna sredstva, koja ni izbliza ne mogu pokriti sve potrebne radove, ali koja će u narednom periodu omogućiti da se kontiniurano svake godine uradi po nešto, što će u konačnici rezultirati da kompleks Starog grada bude u puno boljem svjetlu i stanju nego što je danas, istakao je Dervišagić

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube