Najnovije vijesti

Usvojen budžet Grada Gradačca za 2023. godinu

30/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Usvojen budžet Grada Gradačca za 2023. godinu
GRADAČAC

Gradsko vijeće Gradačac jučer je održalo posljednju redovnu sjednicu u 2022. godini. Vijećnici su na 20. redovnom zasijedanju usvojili izmjene Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica za period do 2024. godine. Program je dopunjen sa četiri nova putna pravca. Iz drugog pokušaja Gradačac je danas dobio Statut Grada, najvažniji dokument za rad jedinice lokalne zajednice. Ovim dokumentom se, u cilju ostvarivanja mjera društvene brige za zdravlje građana i ostvarivanja i unapređena prava pacijenata, osniva Zdravstveni savjet Grada Gradača.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih devet mjeseci ove godine. Sa 23 “Za” i dva “Uzdržana” glasa usvojen je prijedlog Budžeta za 2023. u visini od 22,1 miliona KM. To je za oko tri miliona više u odnosu na ovogodišnji Budžet, što je pojašnjeno povećanjem projektovanih indirektnih poreza i poreza na dohodak te prenosom sredstava za kapitalne projekte koji su počeli u ovoj godini ali nisu završeni ili nisu ni počeli da se realizuju. Značajna sredstva planirana su i od prodaje nekretnina.

Kao i prethodnih godina, najviše sredstava se planira potrošiti u komunalnu oblast i oblast društvenih djelatnosti i lokalnog razvoja. Usvojeni Budžet za 2023. godinu, između ostalog, omogućava završetak azila za pse, uspostavu video nadzora, kao i nastavak infrastrukturnih radova, poput vodosnabdijevanja Gradačca. Planirana su značajnija sredstva za održavanje ulične rasvjete, sanaciju mostova i putnu infrastrukturu, povećanje plata za 10% uposlenicima u javnoj upravi i ustanovama koje se finansiraju iz gradskog Budžeta. I u narednoj godini predviđene su naknade za novorođenčad, te pomoć djeci oboljeloj od dijabetesa.

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac. Kako je usvojeni bužet za narednu godinu rađen na osnovu dosadašnje sistematizacije, usvojen je zaključak da nadležna gradska služba usaglasi budžetske stavke i rasporedi planirana sredstva prema novoj  sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac.

Na današnjoj sjednici usvojeni su Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu i Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za iduću godinu. Prihvaćeni su i prijedlozi programa rada javnih ustanova i planovi poslovanja javnih preduzeća “Parkinzi” i “Javno stambeno preduzeće Gradačac”.

I pored preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava, Prijedlog odluke o poništavanju Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac od 28.09.2021. godine sa sedam “Za” i 10 “Uzdržanih” glasova nije dobio potrebnu većinu. Na kraju zasijedanja, vijećnici su upoznati sa Informacijom o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube