Najnovije vijesti

Usvojena Odluka o prihvatanju 1,4 miliona eura grant sredstvava SIDA-e

04/08/2017 | objavio Radio Gradačac
Usvojena Odluka o prihvatanju 1,4 miliona eura grant sredstvava SIDA-e
GRADAČAC

OV Gradačac je na danas održanoj hitnoj sjednici usvojilo Odluku o prihvatanju grant sredstava Švedske razvojne agencije (SIDA) za izgradnju kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac.

Predlagač Odluke, općinski načelnik Edis Dervišagić pojašnjavajući razloge za hitno sazivanje sjednice rekao je da se radi se o grant sredstvima od 1,4 miliona eura koja će se koristiti namjenski za nabavke roba, radove i usluge za izgradnju kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine.

Sjednica je hitnog karaktera jer je neophodno da ispoštujemo rokove kako bi Vlada F BiH mogla pripremiti prijedlog Odluke o prihvatanju grant sredstava o kojoj će se u konačnici izjašnjavati Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga će se zaključiti podugovor o grantu za Projekat između Federacije BiH i Općine Gradačac, rekao je općinski načelnik Edis Dervišagić.

Naime, ugovor o grantu zaključen je između Bosne i Hercegovine, JP “Komunalac” d.d. Gradačac i Evropske banke za obnovu i razvoj, kojim se EBRD obavezuje dati BiH na raspolaganje grant od 1,4 miliona eura radi finansiranja izgradnje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac.

S obzirom da je korisnik granta Bosna i Hercegovina, čiji je ovlašteni predstavnik Ministarstvo finansija i trezora BiH, sredstva granta je potrebno podugovorom prenijeti na Federaciju BiH, čiji je ovlašteni predstavnik Federalno ministarstvo finansija, koje se obavezuje daljim podugovorom sredstva granta proslijediti na općinu Gradačac.

Danas usvojena Odluka OV Gradačac bit će dostavljena Federalnom ministarstvu finasija. Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Gradačac“.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube