Najnovije vijesti

Usvojena Odluka o prodaji gradskog zemljišta, parkinga kod sportske dvorane, sa početnom cijenom od 1.941.130 KM

17/05/2022 | objavio Radio Gradačac
Usvojena Odluka o prodaji gradskog zemljišta, parkinga kod sportske dvorane, sa početnom cijenom od 1.941.130 KM
Gradsko vijeće

Na današnjoj 15. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac vijećnici su podržali program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2022. godinu i Izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za prvi kvartal ove godinekoji je ostvaren u iznosu od oko 26 % od planiranog. U Izvještaju je navedeno da ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka u ovom periodu iznosi 5.105.155 KM. Kada je riječ o tekućim izdacima za I kvartal 2022. godine ukupno je ostvareno 2.180.266 KM i u odnosu na plan tekući izdaci iznose 16,9 %. Kada govorimo o kapitalnim izdacima ostvareno je 20,3% u odnosu na plan izvršenja budžeta za 2022. godinu i iznose 1.362.977 KM. Razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka, s druge strane, predstavlja pozitivan finansijski rezultat (suficit) u iznosu od 1.561.911 KM.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o visini prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisne stambene površine na području Grada Gradačc za prethodnu godinu u iznosu 950 KM, što je osnov za izračun rente za ovu godinu.

Posebnu pažnju vijećnika izazvala je predložena Odluka o prodaji nekretnine, zemljišta na kojem se trebala praviti gradska garaža sa tržnim centrom, koja je nakon rasprave i usvojena, a prema kojoj će se zemljište površine 2932 m² staviti na prodaju putem licitacije sa početnom cijenom od 1.941.130,60 KM.  

Kako danas odlučeno na gradskom zemljištu će se graditi društveni domovi u mjesnim zajednicama Novalići i Požarike. Posebna pažnja posvećena je stanju u poljoprivredi, sa naglaskom na mljekarstvo i stočarstvo ali i štete koje prave divlje svinje i psi lutalice.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu kao i Plan kapitalnih investicija za 2022. godinu i Plan kapitalnih investicija 2023-2025.

Razmatrani su  izvještaji o radi u poslovanju javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad Gradačac za prošlu godinu. Usvojen je zaključak da preduzeća i ustanove koji su negativno poslovali urade i Gradskom vijeću dostave šestomjesečni izvještaj o poslovanju. Na početku sjednice, svečane izjave dali su novi vijećnici Emina Džaferović Kamberović i Jasmin Deliomerović. Zbog podnesene ostavke usvojena je Odluka o razrješenju predsjednika Gradske izborne komisije i doneseno Rješenje o imenovanju Mirela Bijedića za zamjenskog člana predsjedavajućeg GIK-a Grada Gradačac.

__________________________________

TV PRILOG

U prilogu govore:

– Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca,

– Mustafa H. Ađulović, predsjedavajući Gradskog vijeća Gradačac.

__________________________________________

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube