Najnovije vijesti

Utvrđen javni interes na vodovodnom sistemu Srnica Donjih, Srnica Gornjih i Biberovog Polja

21/11/2019 | objavio Radio Gradačac
Utvrđen javni interes na vodovodnom sistemu Srnica Donjih, Srnica Gornjih i Biberovog Polja
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je na 4. redovnoj sjednici usvojilo rebalans Budžeta za 2019. i prihvatilo izvještaj o njegovom izvršenju za prvih devet mjeseci ove godine. Razlog za rebalans bili su, između ostalog, transfer sa kantonalnog nivoa od 102.000 KM za Vodovod “Vrelo”, preraspodjela 67.000 KM za puštanje u funkciju izgrađene kanalizacione mreže u  naselju Bagdale i 25.000 KM za održavanje riječnih tokova.

Kada je riječ o realizaciji Budžeta, do kraja mjeseca septembra ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka iznosila je skoro 65%, što je pratila jednaka potrošnja po tekućim izdacima. Budući da je vijećnicima dostavljen detaljan pregled utroška sredstava diskusije su usmjerili na potrebu ravnomjernije podrške za sve mjesne zajednice i sportske klubove.

Radi ekonomičnosti provedbe postupaka i osiguranja implementacije značajnih projekata, Gradsko vijeće je većinom glasova podržalo odluku o uslovima i načinu zaključenja sporazuma, nagodbi ili poravnanja u vansudskim, sudskim i upravnim postupcima imovinsko-pravne prirode.

Donesene su odluke o odvodnji otpadnih voda i priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem, te odluka o prenosu prava vlasništva stambenih jedinica u vlasništvu Grada Gradačac i rješenje o ovlaštenju gradonačelnika za zaključenje ugovora o prenosu prava vlasništva. Radi se o objektu A-6 lamela 4 u ulici Ibrahima Kapetanovića, koja je završena prošle godine, gdje je devet budućih korisnika dokazalo svoj ugovorni odnos i ispunjenje finansijskih obaveza iz 1991. i 2015. godine.

Jednoglasno je podržan Nacrt odluke o uslovima i postupku za ostvarenje prava na zdravstveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe, dok su bez podrške ostali Nacrt Strategije prema mladima 2020. – 2024. godina i prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora obdaništa “Kolibri”.

Utvrđen je javni interes na vodovodnom sistemu Srnica Donjih, Srnica Gornjih i Biberovog Polja, te rezervoara V-180, koji će biti priključeni jedinstvenom sistemu vodosnabdijevanja, te data saglasnost JP “Parkinzi” za davanje u zakup restorana u sklopu stadiona “Banja Ilidža” i zaključenje ugovora o zakupu sa firmom “Brunch” doo Gradačac do 31.05.2020. godine.

Nakon provedenih procedura Gradsko vijeće danas je izvršilo imenovanja u upravne i nadzorne odbore  javnih ustanova i javnih zdravstvenih ustanova. Semir Mustafagić je razriješen dužnosti predsjednika NO Javnog stambenog preduzeća, te je na tu poziciju na period od 90 dana imenovan Nurija Selimović. Za predsjednika UO Javne biblioteke „Alija Isaković“ imenovan je Semir Mustafagić, za člana UO JZU Banja “Ilidža” Muhamed Omeragić, dok su u privremenom UO JZU Dom zdravlja potvrđena imenovanja Mirze Peštalića, Merime Handžar i Mirsade Ibrahimović. Istovremeno je donesena odluka o objavljivanju javnog oglasa za izbor UO Doma zdravlja Gradačac.

Gradsko vijeće je prihvatilo informaciju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite u kojoj se, između ostalog, navodi kako je po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica zaprimljen 661 zahtjev za egzistencijalnu naknadu, od kojih je 585 pozitivno riješeno. Oni su upućeni na reviziju nadležnom federalnom ministarstvu koju je do sada prošao 241 predmet.

Utvrđen je Program rada Gradskog vijeće za narednu godinu, te prihvaćeni izvještaj o provedenim izborima za članove Vijeća MZ-a i informacija o aktivnosti na primjeni zakona o jednakopravnosti polova.

Stručnoj službi Gradskog vijeća jutros je, prije zasijedanja, dostavljena peticija stanovnika MZ Centar protiv izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ul. Ibrahima Kapetanovića, ali i bilo kakvoj izgradnji na predviđenoj lokaciji, zbog prenapučenosti i nepostojanja adekvatne infrastrukture. Svojim potpisima građani su zatražili izmjenu odluke koja se odnosi na provedbu projekta CEB II u Gradačcu i očitovanje vijećnika.

Tim povodom održana je sjednica Kolegija GV koji je jednoglasno zaključio da se zbog nedostatka materijala danas ne raspravlja o podnesenoj peticiji i zadužilo gradonačelnika i nadležne službe da održe sastanak sa građanima ulice Ibrahima Kapetanovića na kojem bi detaljno prezentovali projekat i njegove buduće korisnike, te eventualno pripremi materijal za naredno zasijedanje Vijeća sa odlukama koje su donesene od 2014. do danas.

U Gradskom vijeću Gradačac od danas funkcioniše Klub vijećnika Socijaldemokrati BiH kojeg čine vijećnici Enir Šakić, Indir Deliomerović i Samir Fazlić.

Snimak 4. redovne sjednice Gradskog vijeća možete poslušati u programu Radija Gradačac sutra od 10:00 sati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube