Najnovije vijesti

Utvrđena Konačna lista učenika i studenata za dodjelu stipendija TK za školsku 2020/21. godinu

20/05/2021 | objavio Radio Gradačac
Utvrđena Konačna lista učenika i studenata za dodjelu stipendija TK za školsku 2020/21. godinu
Tuzlanski kanton

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović je na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/15 i 02/18 ) utvrdio  Konačnu listu kandidata učenika i studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021. godinu.

Učenici i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku/akademsku 2020/2021. godinu će o tačnom terminu i mjestu potpisivanja ugovora biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i službene web stranice Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz resornog ministarstva.

Konačne rang liste učenika i studenata možete pogledati na sljedećim linkovima:

Konačna lista kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

Konačna lista UČENIKA za dodjelu stipendija za školsku 2020/2021 godinu

 

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube