Najnovije vijesti

Utvrđene oblasti predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društva

25/04/2019 | objavio Radio Gradačac
Utvrđene oblasti predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društva
GRADAČAC

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ u saradnji sa Općinom Gradačac objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD). S tim u vezi jučer je u sali za sjednice održana javna rasprava o temama predstojećeg javnog poziva za predaju prijedloga projekata koji objavljaju ReLOaD projekat i Općina Gradačac.

ReLOaD projekat i Općina Gradaačc predlažili su sljedeće prioritetne oblasti za javni poziv, koje su u skladu sa strateškim dokumentima Općine Gradačac.

1.            Kultura:

       1.1. Promocija umjetničkog stvaralaštva i  očuvanje  kulture i tradicije  naroda i  narodnosti BiH

2.            Mladi:

        2.1. Mladi u borbi protiv poroka savremenog doba

        2.2. Aktivizam i mobilnost  mladih u  lokalnoj zajednici

3.            Socijalna inkluzija:

        3.1. Poboljšanje položaja marginalizovanih grupa i osoba sa invaliditetom  i  uključivanje  u  društvena događanja  u  lokalnoj zajednici

        3.2. Poboljšanje položaja osoba treće životne dobi  kroz  jačanje  volonterizama

4.            Ekologija:

        4.1. Unapređenje, zaštita i promocija životne okoline i prirodnih ljepota općine

Kako je objavljeno sa web stranici Općine Gradačac, Javni poziv za organizacije civilnog društva biće raspisan početkom maja 2019. godine. Regionalni program lokalne  demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a provodi UNDP.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube