Najnovije vijesti

VIDEO – DRUGI O NAMA: Prečistač otpadnih voda u Gradačcu (RTV HIT Brčko Distrikt)

13/09/2017 | objavio Radio Gradačac
VIDEO – DRUGI O NAMA: Prečistač otpadnih voda u Gradačcu (RTV HIT Brčko Distrikt)
GRADAČAC

U okviru projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac, realizuju se i aktivnosti na rekonstrukciji postrojenja za tretman otpadnih voda u Gradačcu. Završetkom ovog projekta i puštanjem u punu funkciju prečistača biće riješen dugogodišnji problem mještana okolnih naselja i eliminsane štetne posljedice.

U tu svrhu općina Gradačac je od Vlade Republike Češke putem Češke razvojne agencije dobila vrijednu donaciju u opremi vrijednosti oko milion eura. Općina je osigurala direktno finansijsko ulaganje za izvođenje građevinskih radova na ovom projektu u vrijednosti oko milion KM. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Općine i uz podršku federalnog Fonda za zaštitu okoliša i kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Projekat je predvidio dvije faze probnog rada prečistača, za zimski i ljetni period. Prva faza je obavljena tokom prošle zime, a u toku je probni rad za ljetni period u kojem postrojenje prečistača radi u punom kapacitetu. Tokom probnog rada testiraju se svi parametri koji bi zadovoljili ispuštanje prečišćene vode u rijeku Gradašnicu i eventualno uklonili mogući nedostaci. 

Realizacijom projekta kapacitet prečistača se povećava sa dosadašnjih 10 na 30 hiljada potrošača.

Kako Radio Gradačac nezvanično saznaje, svečano otvaranje rekonstruisanog prečistača otpadnih voda planirano je do kraja septembra ove godine.

U priloženom videu pogledajte TV prilog koji su o projektu rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu uradile kolege sa RTV HIT Brčko Distrikt.

Radio Gradačac / RTV HIT Brčko Distrikt

 

Comments are closed.

YouTube