Najnovije vijesti

Video prezentacija u povodu 22. oktobra – Dana grada Gradačca

23/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Video prezentacija u povodu 22. oktobra – Dana grada Gradačca
GRADAČAC

U povodu 22. oktobra – Dana grada Gradačca jučer je održana Svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj je predstavljena video prezentacija razvoja infrastukture i značajnijih događaja u Gradačcu u proteklih godinu dana.


22. oktobar – Dan grada Gradačca

Po prvi put Gradačac svoj dan obilježava sa statusom grada. Proces započet prije više od 2 godine okončan je polovinom juna kada je konstituisano Gradsko vijeće i donesene odgovarajuće Statutarne odluke. Time je potvrđen historijski put ove sredine od sjedišta kapetanije, sreza, opštine i općine do grada Gradačca koji treba da omogući dalji napredak u ekonomskom i razvojnom pogledu svih građana.

Fokus najznačajnijih infrastrukturnih radova i u posljednjih godinu dana bio je na nastavku projekta Vodosnabdijevanja općine Gradačac. U toku su radovi na proširenje vodovodnog sistema na području Zelinja, što obuhvata i naselja Srnice Gornje, Kerep i Jelovče Selo u ukupnoj vrijednosti 8,4 mliona maraka. Obuhvata 52 km vodovodne mreže i 8 objekata: komandno kontrolni na izvorištu, 4 pumpne stanice i 3 rezervoara. Završetak radova očekuje se do kraja godine, čime će građani 11 MZ-a imati mogućnost priključenja na potpuno novi sistem vodosnabdijevanja.

Uporedo su nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže što predstavlja najveći projekat ove vrste u BiH danas. Od 40 ukupno planiranih, ugrađeno je 28 km kanalizacione mreže u MZ-ama Ledenice Gornje i Donje, Škorići, Bagdale, Vida 1 i dijelu uže gradske zone, a program se uskoro nastavlja u naseljima Sibovac, Vida 2 i Osoje. Njegovim okončanjem građani Gradačca imat će 80 km kanalizacione mreže, što je dvostruko više u odnosu na predratni period. Uz rekonstruisani prečistač otpadnih voda, koji predstavlja primjer odgovornog odnosa prema okolišu, na taj način dalje se podiže kvaliteta uslova za život i rad.

Tome će uveliko doprinijeti i izmjena azbest cementne mreže u 36 gradskih ulica u ukupnoj dužini od 40 km. Sredstva su osigurana uz međunarodnu podršku, očekuje se saglasnost viših nivoa vlasti i završetak tenderske procedure, što će omogućiti realizaciju radova tokom 2020. godine.

U posljednjih godinu dana više od 1,2 miliona KM uloženo je u razvoj putne infrastrukture. Rezultat je izgradnja saobraćajnica u industrijskoj zoni, MZ-ama Vida 1, Bukva, Mediđa Gornja, Mionica Centar, Lukavac Gornji, Požarike, Mionica 2, kao i zaobilaznice kroz Srnice Donje od oko 1,4 km u saradnji sa JP Ceste FBiH.

U Gradačcu se stvaranje uslova za razvoj ne ogleda samo u infrastrukturi, nego i podršci obrazovnim programima. Polovinom godine otvoren je Centar za stručno osposobljavanje i počela edukacija za prvih 30 CNC operatera. Nastao je kroz saradnju gradske uprave sa Razvojnim programom UN-a u Bosni i Hercegovini, Turskom razvojnom agencijom i lokalnim privrednicima. U ukupnom iznosu od skoro milion maraka iz gradskog Budžeta je uloženo 325.000 za rekonstrukciju krova, sanaciju prostora i nabavku opreme.

Nastavljena je podrška obrazovanju i omogućavanju jednakih ulova za sve učenike, što se najvećim dijelom ogleda u učešću u izgradnji područne škole u Vučkovcima, dovršetku sportskih sala u školama u Zelinji Donjoj i Kamberima, kao i proširenju kapaciteta obdaništa Kolibri. Nastavljena je podrška stipendiranju studenata i učenika. Sredstavima od 98.000 KM podržana su 132 korisnika, a uskoro se očekuje otvaranje novog ciklusa. Sve prati i podrška sportskim kolektivima koja u ovoj godini iznosi 470.000 KM.

U okviru Službe Civilne zaštite u ovoj godini počela je sa radom Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac. Istovremeno su otvoreni radovi na izgradnji Vatrogasnog doma u MZ Vida 2 za šta je u 1. fazi uloženo preko 197.000 KM. Nastavak radova najavljen je za sljedeću godinu, a uporedo se, u saradnji sa donatorima i partnerima, vrši popuna neophodnom opremom i vozilima.

Projekat “Protivgradna zaštita na području Gradačca” proširen je 7-om protivgradnom stanicom u Srnicama Gornjim. Uloženo je oko 23.000 KM, čime je štićena površina proširena na oko 21.000 hektara. U proširenje ulične rasvjete uloženo je oko 140.000 KM, a u 1 fazu izgradnje parking prostora u užem centru grada 40.000 KM.

Očekuje se dovršetak rekonstrukcije prostora Matičnog ureda čija je finalna faza vrijedna 117.000 KM, kao i početak izgradnje objekta Gradske garaže sa poslovnim sadržajima koji je uslovljen izmiještanjem vodovodnih i elektroenergetskih objekata.

Značajan broj projekata, u vrijednosti od oko 150.000 KM, realizovan je u MZ-ama kroz dva poziva gradske uprave, što bi trebalo motivisati veći broj građana za sličan angažman. Dobri rezultati dosadašnjeg rada potvrđeni su daljim učešćem u nizu programa sa međunarodnim institucijama i partnerima.

U saradnji sa nevladinim sektorom, posljednju godinu dana obilježili su brojni događaji, tradicionalne kulturne, sajamske i sportske manifestacije koje su doprinijele kvaliteti života građana Gradačca. Timski ili pojedinačno sportisti, mladi aktivisti, kulturni i naučni radnici ponosno predstavljaju svoj grad i promovišu ovu sredinu kao dom vrijednih ljudi.

U njemu posebno mjesto zauzima Kula Zmaja od Bosne. Nakon osiguranja inicijalnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju Nacionalnog spomenika BiH, u toku su tenderske procedure za izradu idejnih rješenja, sanaciju zidina i geofizička istraživanja. Očekuje se da će projektom biti angažovani najznačajniji stručnjaci zaštite kulturno-historijskog naslijeđa.

Očuvanjem naše kulture, historije i tradicije, poštovanjem i njegovanjem uspomene na herojsku ulogu branilaca Gradačca, 22. oktobar za sve građane predstavlja trajnu obavezu da jednako uporno i odgovorno nastavimo stvaranje sredine uspješnih ljudi.

Sretan Vam Dan grada Gradačca


Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube