Najnovije vijesti

Vijeće ministara BiH: Više od 1,9 miliona eura granta za Projekt vodosnabdijevanja Gradačca

22/05/2020 | objavio Radio Gradačac
Vijeće ministara BiH: Više od 1,9 miliona eura granta za Projekt vodosnabdijevanja Gradačca
FBiH/BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog  ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (Projekt vodosnabdijevanja – Gradačac) koji se odnosi na investicijski grant u iznosu 1.992.500,00 eura iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan. Sredstva su  alocirana Federaciji BiH – Općini Gradačac, odnosno JP „Komunalac“ Gradačac.

Svrha Projekta je da pomogne Općini Gradačac u proširenju postojeće vodovodne mreže. U obnovljeni sistem vodosnabdijevanja uključit će se naselja smještena u južnom dijelu ove općine sa oko 3.500 domaćinstava, a planirano je priključenje još 150  domaćinstava.

Projekt se finansira zajmom EBRD-a u iznosu šest miliona eura, koji je ranije  potpisan i sredstva su efektivna, investicijskim grantom u iznosu 1,4 miliona eura iz SIDA – EBRD Fonda za okoliš i klimatske programe, te tehničke pomoći u iznosu 600 hiljada eura koje obezbjeđuje Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i danas podržanim  grantom vrijednim 1,992,500,00 eura Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Radio Gradačac / Vijeće ministara BiH

Comments are closed.

YouTube