Najnovije vijesti

Vive žene: Nasilje u porodici nije privatna stvar već društveni problem

17/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Vive žene: Nasilje u porodici nije privatna stvar već društveni problem
Bezbjednost

U okviru kampanje „Čuješ, vidiš znaš – Reaguj!“ održane su edukacije za dvije grupe policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i studenata Univerziteta u Tuzli.

Edukacija je priprema za realizaciju aktivnosti „od vrata do vrata“ u sklopu koje je planirano da studenti i policijski službenici razgovaraju sa građanima o nasilju u porodici.

Pomenuta kampanja stavlja u fokus policijskog službenika jer su oni ti koji prvi izlaze na lice mjesta i na ovaj način želi se ukazati na značaj postupanja policijskih službenika prilikom prijave krivičnog djela nasilja u porodici.

Očekujem da ćemo kroz ovu aktivnost podići svijest kod građana o sprječavanju nasilja u porodici, a prije svega da to bude blagovremena prijava prema institucijama ili udruženjima koji se bave tim problemom, odnosno prema policijskim upravama – rekao Nedžad Osmić, policijski službenik PS Gradačac i jedan od učesnika edukacije i aktivnosti „od vrata do vrata“.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu ovog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Nasilje u porodici nije privatna stvar već društveni problem kojim ćemo se pažljivo baviti i u narednom periodu. O svemu ćemo se direktno više moći upoznati već u petak 19. februara 2021. godine, kada će javna kampanja “od vrata do vrata” biti održana u Gradačcu.

Najavu kampanje “od vrata do vrata” poslušajte sutra u našem prijepodnevnom programu od 10:30 sati. Gost je Nedžad Osmić, policijski službenik PS Gradačac.

Radio Gradačac / U.G. Vive Žene Tuzla

Comments are closed.

YouTube