Najnovije vijesti

Vlada FBiH: Strateški značaj dionice Ormanica – Gradačac – Slatina

22/09/2016 | objavio Radio Gradačac
Vlada FBiH: Strateški značaj dionice Ormanica – Gradačac – Slatina
FBiH/BiH

Odlukom Vlade Federacije BiH, regionalne ceste R-462 Ormanica – Gradačac – Slatina i Orašje – Odžak razvrstane su u magistralne ceste sa oznakama M-1.9 i M-14.2.

Ovakva odluka usklađena je sa Uredbom o mjerilima i kriterijima za kategoriziranje javnih cesta, po kojoj se u magistralne kategoriziraju ceste koje međusobno povezuju sjedišta entiteta i kantona, sjedišta kantona s većim regionalnim sjedištima susjednih država i ostvaruju kontinuitet kategorizirane magistralne ceste kroz gradove.

Cesta Ormanica – Gradačac – Slatina (granica Federacije BiH), koja veže magistralne ceste M-14 i M1.8, svrstana je u magistralnu cestu M-209. Ovaj pravac je strateški i prometno bitan za razvoj kantona i Federacije BiH. Prosječni dnevni promet na ovoj cesti je veći od 7.000 vozila na dan, što govori o njenom značaju za razvoj privrede ovoga dijela Federacije BiH.

Radio Gradačac/Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH

Comments are closed.

YouTube