Najnovije vijesti

Vlada TK: Kontinuirana podrška mladima

15/12/2020 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK: Kontinuirana podrška mladima
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona dala je na današnjoj sjednici saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima” u 2020.godini u ukupnom iznosu od 212.085,45 KM.

Naime, nakon uvažene žalbe dva aplikanta, Komisija je izvršila ponovni uvid u dokumentaciju i konstatovala da aplikanti ispunjavaju uslove Javnog poziva, te ih uvrstila Rang listu, a time i u raspodjelu sredstava sa ove potrošačke pozicije, saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Sredstva su odobrena nakon što je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade okončalo proceduru po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2020. godini. Ministarstvo je ove godine proširilo programe prema mladima, jer je jedno od strateških opredjeljenja Vlade Kantona upravo uređenje pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi. 


Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije ,,Podrška mladima” u 2020.godini možete pogledati OVDJE


Analizom je utvrđeno da bi od izuzetnog značaja mladima bila finansijska podrška mladim bračnim parovima za smještaj djece u predškolske ustanove. Realizacijom ovog programa obuhvaćeno je 91 dijete za koje će Ministarstvo snositi dio troškova za njihov boravak u predškolskim ustanovama. Među korisnicima je i 25 djece iz Gradačca.

Drugi program koji se već kontinuirano sprovodi je subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Kroz ovaj program podržano je 75 mladih osoba, od kojih su tri iz Gradačca.

Pored ova dva programa Ministarstvo je podržalo i četiri omladinska udruženja. Sa 3000 KM podržan je projekat Udruženja Mladih „Toke“ za rekonstrukciju velike sale i omladinskog doma i nabavku opreme.

 

Radio Gradačac / Vlada TKMinistarstvo za kulturu, sport i mlade TK

Comments are closed.

YouTube