Najnovije vijesti

Vlada TK odobrila zaključivanje Sporazuma sa Kantonalnom bolnicom u Orašju za sufinansiranje dijaliznih pacijenata iz Gradačca

28/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK odobrila zaključivanje Sporazuma sa Kantonalnom bolnicom u Orašju za sufinansiranje dijaliznih pacijenata iz Gradačca
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici donesenim zaključkom zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da zaključe Sporazum sa Kantonalnom bolnicom Orašje o sufinansiranju troškova nastalih prilikom pružanja zdravstvene usluge hemodijalize za šest pacijenata sa područja grada Gradačac, a na ime namirena nedostajućih sredstava koji nisu pokriveni sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, za period do kraja tekuće godine.

Vlada TK je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U svrhu realizacije učeničkog projekta za poboljšanje nastavnog procesa u JU OŠ „Safvet-beg Bašagić” Gradačac, ovoj školi je 3.000,00 KM, dodijelio premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Na jučerašnjoj sjednici, Vlada TK je ovlastila ministra privrede da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpisuje sve akte koji će proizaći iz Partnerskog ugovora zaključenog 13.11.2020. godine u svrhu realizacije Projekta „Innovative minds for ICT smart schools” – SMART SCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE 2), u okviru INTERREG IPA CBC Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Podsjećamo, projekat SMART SCHOOLS 2 podrazumijeva energijsku obnovu 18 školskih objekata na Tuzlanskom kantonu i 15 školskih objekata u Brodsko-posavskoj županiji u Hrvatskoj i ima ukupnu vrijednosti u iznosu od 3,6 miliona KM, od čega će blizu 2 miliona KM biti investirana na Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK je  dala i saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2021. godini. Iako su ovim programom kantonalna ulaganja u oblast upravljanja vodama planirana u iznosu od 11.980.000,00 KM, ona će, u skladu sa ranijim odlukama Vlade TK za sada biti korištena samo za izmirenje obaveza po osnovu otplata kredita, prenesene ugovorene obaveze iz prethodnog perioda, ulaganja u projekte od gradskog i općinskog značaja iz prethodnog perioda za koje je procedura javne nabavke pokrenuta ili okončana, ali za koje nije zaključen ugovor o prijenosu sredstava sa Ministarstvom i projekte i aktivnosti od značaja za Kanton. Preostala neraspoređena sredstva vodnih naknada se, zbog nepredvidivosti stanja i situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, neće planirati do daljnjeg.

Ostale odluke možete pročitati OVDJE.

 

Radio Gradačac / Vlada TK / Foto: Oslobođenje, Vlada TK

Comments are closed.

YouTube