Najnovije vijesti

Vlada TK: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji povećana sa 4,5 na 7 miliona KM

15/07/2020 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji povećana sa 4,5 na 7 miliona KM
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona je jučer donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, te prvobitno predviđeni iznos od 4,5 miliona KM, povećala na 7 miliona KM.

Ovim izmjenama predviđeno je i da se korisnicima koji imaju registrovan obrt obračuna 20 % veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju.

Ovom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona, uvažavajući trenutnu situaciju i potrebe povećanja obima poljoprivredne proizvodnje i sigurnost prehrane stanovništva Tuzlanskog kantona, nastoji ublažiti negativne ekonomske posljedice stanja nesreće po poljoprivredu Tuzlanskog kantona. 

Vlada TK je odobrila 500,00 KM udruženju „Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini” Gradačac, na ime refundacije troškova za organizaciju manifestacije „10. sajam organskih proizvođača Eko–Etno BiH 2020”.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube