Najnovije vijesti

Vlada TK: Rekordna izdvajanja za podršku poljoprivredi

02/03/2023 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK: Rekordna izdvajanja za podršku poljoprivredi
Tuzlanski kanton

Održana 50. redovna sjednica Vlade TK je na danas održanoj 50. redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

Tuzlanski kanton je ove godine za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju usmjerio ukupno nešto više od 13 miliona KM. To je do sada najveći iznos novčanih podrški obezbjeđen u Budžetu Kantona, namijenjen poljoprivredi i ruralnim razvoju, a posmatrajući trend proteklih godina, izdvajanja za oblast novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona imaju tendenciju rasta.

U 2019. godini bila su planirana sredstva u iznosu od 4.373.000,00 KM, u 2020. godini sredstva u iznosu od 7.000.000,00 KM, u 2021. godini sredstva u iznosu od 7.750.000,00 KM, dok su prošle godine ta sredstva dosegla 13,2 miliona KM, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

Poljoprivredni proizvođači sa područja Gradačca ostvarili su najveći iznos novčanih podrški u visini od oko 2,9 miliona KM. U strukturi novčane podrške najveći iznosi novčane podrške na području Gradačca ostvareni su u proizvodnji krošnjastog voća, podršci za muzna grla u liniji otkupa mlijeka i za otkup voća za dalju prodaju i izvoz.

Na drugom mjestu po visini ostvarene novčane podrške je Općina Čelić sa iznosom od oko 2.5 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na novčanu podršku za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru, proizvodnju krošnjastog voća i novčanu podršku za muzna grla u liniji otkupa mlijeka.  Na trećem mjestu je Kalesija sa iznosom od oko 1,5 miliona KM, u čijoj strukturi se najveći dio odnosi na novčanu podršku za muzna grla u liniji otkupa mlijeka, uzgoj rasplodne stoke-junice i proizvodnju pilećeg mesa. Značajni iznosi novčanih podrški realizovani su i na području Gračanice, Živinica, Tuzle, Doboj istoka itd.

Treba istaknuti da su Kantonalnim programom se nastojale obuhvatiti poljoprivredne proizvodnje za koje Federalnim programom nije predviđena novčana podrška, kao i proizvodnje za koje su postavljene visoke proizvodne kvote po jedinici proizvodnje na federalnom nivou, a koje su od interesa za razvoj ukupne poljoprivredne proizvodnje na području Kantona.

Od ukupno 106 miliona KM, koliko je Federalnim programom planirano sredstva za realizaciju novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini, poljoprivrednim proizvođačima sa područja Tuzlanskog kantona je odobreno ukupno skoro 16 miliona KM.

Najveći iznos novčane podrške odobren za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka i iznosi 9.320.266,70 KM, odnosno 58,74 % od ukupno odobrene podrške. Najveći iznos novčanih podrški iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti biljne i animalne proizvodnje ostvarila općina Kalesija, sa ukupnim iznosom od 4.125.098,18 KM, koji se odnosi se na proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, proizvodnju krmnog bilja, proizvodnju stočnih žita i proizvodnju goveđeg mesa.

Na drugom mjestu po visini realizirane novčane podrške iz Budžeta FBiH je Gradačac, sa ukupnim iznosom od 3.221.566,77 KM, od čega se najveći udio novčanih podrški odnosi na proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, proizvodnju hljebnih žita, proizvodnju goveđeg mesa i proizvodnju silažnog kukuruza. Značajnu realizaciju novčanih podrški iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini zabilježili su i Živinice sa iznosom od oko 1,8 miliona KM, te Gračanica sa iznosom od skoro 2 miliona KM.

Iz uporednih pokazatelja o realizaciji novčanih podrški za protekle četiri godine, vidljivo je da je u 2022. godini došlo do značajnog rasta realiziranih novčanih podrški u odnosu prethodne tri godine, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlace TK.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube