Najnovije vijesti

Vlada TK: Utvrđen prijedlog Strategije prema mladima

28/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Vlada TK: Utvrđen prijedlog Strategije prema mladima
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona je jučer utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024.godina. Ovo je temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Kao takva, Strategija pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona.

Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi te mjere (projekti) koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Ova strategija definira i četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona, a to su jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje, te aktivno učešće u razvoju zajednice. Kako bi se došlo do ostvarenja ovih ciljeva uz Strategiju je urađen i Okvirni akcioni plan Strategije.

Prema indikativnom finansijskom okviru koji je vezan samo za pozicije koje se finansiraju iz budžeta TK godišnje je potrebno izdvojiti u 2020.godini oko 17.115.881 KM, tokom 2021. 12.015.380 KM, te 13.088.130 KM tokom 2022., 2023. i 2024.godine. U ovoj sumi su obuhvaćena sredstva za sve oblasti koje su definisane kao strateški ciljevi, kao što su sredstva za nauku, kantonalna takmičenja učenika, stipendiranje učenika, zaštita okolice koja se pokazala kao izuzetno važna za mlade, sredstva predviđena za tjelesnu kulturu i sport, kulturne manifestacije, podršku mladima i ostala sredstva koja su navedena u dijelu Indikativni finansijski okvir implementacije strategije. Nakon što je jučer utvrđena, Strategija će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada 27 10 2020

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Ovim Programom, u skladu sa nedavnim Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2020. godinu, predviđeno je ukupno 8.650.024,00, što je povećanje za 2 miliona KM, u odnosu na plan prije rebalansa budžeta.

Od ovog iznosa 4.197.586,25 KM se odnosi na projekte planirane u 2020. godini, 3.133.297,69 KM na prenesene ugovorene obaveze za projekte iz 2019. godine, a 1.319.140,06 KM za projekte za koje je pokrenuta procedura javne nabavke u 2019. godini. Između ostalih, od aktivnosti koje su planirane za 2020. godinu, za posebne aktivnosti upravljanja vodama odnosno finansiranje i sufinansiranje anuiteta i kamata za kredite korištene za projekte vodosnabdijevanja u Gradačcu, Srebreniku, Čeliću, Teočaku i Kalesiji ove godine je planirano 1.192.000,00 KM, a preostala sredstva u iznosu od 3.005.586,25 KM su planirana na poziciji rezerve, te će se o njihovom rasporedu naknadno odlučivati.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica”. Za ove namjene u Budžetu su bila planirana sredstva u ukupnom iznosu od 260.200,00 KM. Na raspisani javni poziv za dodjelu sredstava prijavila su se ukupno 392 aplikanta, od čega je 301 prijava bila uredna. S tim u vezi, dodijeljene su ukupno 94 donacije, od čega su korisnicima koji su se vratili na područje našeg kantona dodijeljene 44, a povratnicima na područje entiteta Republika Srpska 50 donacija. Između ostalog korisnicima su sredstva dodijeljena za nabavku 13 muznih krava, 2 tovna juneta, 72 ovaca, 12 prasadi, 35 motokultivatora, razne traktorske priključke, 18 gospodarskih objekata, opremu za obrtničku djelatnost – alat, opremu za pčelarstvo, 2 plastenika i 1 poljoprivredni zasad jagoda.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube