Najnovije vijesti

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila nacrt Zakona o kulturi

01/09/2021 | objavio Radio Gradačac
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila nacrt Zakona o kulturi
Tuzlanski kanton

Održana 38. redovna sjednica Vlade TK

Novim Zakonom Vlada sistemski unaprjeđuje oblast kulture

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o kulturi. Ovim Zakonom nastoje se jasno i precizno definisati djelatnosti kulture u skladu sa potrebama sadašnjeg vremena i u skladu sa rješenjima koja u oblasti kulture egzistiraju u okruženju, te se daju jasne definicije, prava i obaveze svih nosilaca djelatnosti u kulturi, kao glavnih faktora u ostvarivanju razvoja kulture na području Tuzlanskog kantona. Pored ustanova i privrednih društava u oblasti kulture, potreban značaj dat je i udruženjima građana, kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi kao fizičkim licima. Takođe je definisan pojam amaterskog djelovanja u oblasti kulture. Pored toga, ovim zakonom se definišu konkretni načini ostvarivanja podsticaja kulturnog razvoja Tuzlanskog kantona, gdje su dokument strategije razvoja kulture i unaprijed utvrđeni kriteriji za sufinansiranje nosilaca djelatnosti kulture prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, čime će se kulturna scena značajno ojačati.

Posebno treba istaći da se ovim zakonom prvi put definiše pojam umjetnika i pojam stručnjaka u kulturi kao fizičkih lica-nosilaca djelatnosti u kulturi, te da se uvodi Registar fizičkih lica u oblasti kulture što bi, prema mišljenju obrađivača Zakona, trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i uloge u kulturi Tuzlanskog kantona. Također, uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje Vlada Kantona a koji podrazumijeva beneficije u vidu ostvarivanja prava na doživotnu godišnju nagradu u visini od jedne do tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Trenutno važeći Zakon o kulturi donesen je 1998. godine, te se, zbog nepostojanja sistemskog uređenja oblasti kulturnih djelatnosti i izostanka značajnije podrške i podsticaja razvoja kulture na području Tuzlanskog kantona, u praksi nije ni dosljedno primjenjivao. Njegova pojedina zakonska rješenja su prevaziđena i zastarjela, pa je i kultura, u velikoj mjeri, bila marginalizovana.

Kompleksnost kulture i osobenosti njenih raznorodnih i raznovrsnih sadržaja, nametnuli su potrebu za donošenjem savremenog sistemskog zakonskog rješenja, kojim će se urediti osnovna pitanja od značaja za cjelinu sistema, dok se posebnim zakonima uređuju pojedine oblasti i djelatnosti kulture.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na aneks Ugovora o partnerstvu između Ministarstva za kulturu, sport i mlade, Investicijske fondacije „Impakt“, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, te općina Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj i Doboj Istok. Ovim aneksom osigurava se dodatni grant za finansiranje poslovnog poduhvata na području općina Sapna i Teočak. Podsjećamo U okviru ovog projekta, do sada je, u 2021. godini realiziran Javni poziv za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja u 5 lokalnih zajednica, finalizirana preduzetnička obuka, te prezentacije poslovnih ideja. Ukupno 47 mladih ljudi iz navedenih općina je ušlo u program preduzetničke obuke i ojačalo svoje preduzetničke kapacitete, dok je 19 mladih osoba uspješno završilo program i dobilo priliku za apliciranje za bespovratnu finansijsku podršku. Dakle, do sada je kroz program podržano 19 biznisa mladih ljudi u dobi između 18 i 35 godina. Ovih 19 biznisa zaposlit će 24 osobe u 2021. godini, dok će u 2022. godini broj zaposlenih iznositi 35.

Vlada je danas prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te Izmjene i dopune Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu. Ovim izmjenama osiguravaju se dodatna sredstva za ugovorne zdravstvene ustanove putem povećanja Programa zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona.

Danas je Vlada primila k znanju Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za prvih 6 mjeseci tekuće godine.

Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM Savezu boraca Federacija Bosne i Hercegovine, na ime sufinansiranja obilježavanja „19. oktobra 2021. godine“, – osamnaeste godišnjice od smrti prvog Predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i Vrhovnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Alije Izetbegovića. Također, odobreno je 4.900,00 KM Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja manifestacije „Dani Saveza lovačkih društava TK 2021. godine“, 3.000,00 KM Savezu pčelara Tuzlanskog kantona na ime sufinasiranja 6. Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u BIH, te 2.500,00 KM Udruženju pčelara „Pčela“ Gradačac na ime organizovanja Sajma pčelarstva u Gradačcu sa međunarodnim ocjenjivanjem kvaliteta uzoraka meda u Gradačcu.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, dala i Saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Sportski trener na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport JU Univerzitet u Tuzli.

U skladu sa ranije donesenom dopunom Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu Vlada je danas odobrila 29.000,00 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa  za nabavku i ugradnju toplinske podstanice u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona na adresi Rudarska 65. Tuzla.

Vlada je danas odobrila prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilom Seat Toledo, sa Ministarstva za boračka pitanja na JU Osnovnu školu „Sapna“.

Također, Vlada je danas imenovala Komisiju za provođenje postupka po internom oglasu za popunu upražnjenog radnog mjesta Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Danas je Vlada dala i saglasnost za prijem jednog zaposlenika, stručnog saradnika edukatora u dnevnom centru i savjetovalištu u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala pomoćnika koji u ime osnivača vrše  ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Također, Vlada je privremeno imenovala školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube