Najnovije vijesti

Za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini, Gradačcu odobreno 40.000 KM

10/11/2020 | objavio Radio Gradačac
Za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini, Gradačcu odobreno 40.000 KM
Tuzlanski kanton

Održana 68. redovna sjednica Vlade TK

Unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja

Na danas održanoj sjednici Vlada je dopunila uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu i time u sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirala Službu za izviđanje i osmatranje iz zraka. Uredbom je predviđeno da novoformirana služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja i to u fazama spašavanja i otklanjanja posljedica. Također, u okvirima Udruženja „HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS je formirana Služba za logistiku. Ova služba obavlja operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na ustrojstvo i način osiguranja hrane, odjeće, obuće i drugih roba široke potrošnje kao i humanitarne pomoći za nastradalo i ugroženo stanovništvo. Svoju ulogu u oblasti zaštite i spašavanja dobila je i Radio televizija Tuzlanskog kantona u okvirima koje je formirana Služba za informisanje. Ova služba će vršiti preventivne i operativne mjere zaštite i spašavanja, koje se odnose na informisanje i masovnu edukaciju stanovništva na području Tuzlanskog kantona, radi sprečavanja nastanka prirodnih i drugih nesreća i djelovanja u periodu prirodne i druge nesreće.

Odobren novi europski projekat za Tuzlanski kanton

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Ugovora o partnerstvu za implementaciju Projekta „Innovative minds for ICT smart schools“ – SMART SCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE 2), kojeg će Vlada Tuzlanskog kantona implementirati u saradnji sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla i Brodsko-posavskom županijom iz Hrvatske, a u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović je ovlašten da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpiše spomenuti ugovor, a ministarstva finansija i privrede su zadužena da planiraju sredstva za finansiranje vlastitih projektnih aktivnosti u okviru navedenog projekta i to u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Podsjećamo Projekat energetske obnove škola „Innovative minds for ICT smart schools“ – SMARTSCHOOLS 2 obuhvata18 školskih objekata na Tuzlanskom kantonu i 15 školskih objekata u Brodsko-posavskoj županiji u Hrvatskoj, i ima ukupnu vrijednosti u iznosu od 3,6 miliona KM, od čega će blizu 2 miliona KM biti investirana na Tuzlanskom kantonu. Projekat je odobren je u toku 2020. godine u okviru navedenog EU/IPA programa, te je u svrhu početka implementacije istog potrebno da Vlada Tuzlanskog kantona potpiše Ugovor o partnerstvu sa partnerima na projektu.

154.500,00 KM za ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja

Vlada je danas dala saglasnost na kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice predškolski odgoj i obrazovanje, na osnovu kojih će predškolskim ustanovama raspodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 154.500,00 KM. Od ovog iznosa, za nabavku didaktičkog materijala u javnim predškolskim ustanovama je predviđeno 25.000,00 KM, a u privatnim predškolskim ustanovama 5.000,00 KM. Za nabavku općih sredstava i učila je također predviđeno 25.000,00 KM, dok je za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja), predviđeno 99.500,00 KM.

5,17 miliona KM za podršku malim i srednjim preduzećima

Današnjom izmjenom Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona za milion KM je povećan iznos sredstava planiranih za realizaciju ovog programa. Naime, Izmjenom i dopunom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu povećana su sredstva planirana za ove namjene, te je sa tim povećanjem za podršku malim i srednjim preduzećima u 2020. godini planirano 5.170.000,00 KM.  Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima je umjesto ranije planiranih 4 miliona, sada planirano 5 miliona KM. Od ovog iznosa, za  subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala ranije planirana sredstva u iznosu od 1.240.000,00 KM u 2020. godini, povećana su na 2.240.000,00 KM. 

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini. Gradovima Tuzla, Gradačac, Gračanica i Općini Kladanj je dodijeljeno po 40.000,00 KM, općinama Kalesija i Lukavac po 35.000,00 KM, Općini Čelić 15.000,00 KM i Općini Sapna 10.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja o preduzetim aktivnostima procesa uspostave i razvoja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Prema ovoj informaciji ispunjeni su neophodni uslovi kako bi se krenulo u slijedeću fazu uspostave ovog sistema, odnosno u pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila da subvencija, kao pomoć korisnicima za prevazilaženje posljedica nastalih, kao rezultat pandemije korona virusa za juni 2020. godine, iznosi 406.56 KM. Podsjećamo, Zakonom o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće utvrđeno je da će sredstva za subvenciju korisnicima subvencije, biti odobrena u obliku isplate određenog iznosa, maksimalno do visine minimalne neto plaće po svakom radniku, počevši od obračuna i isplate neto plate za maj 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće, bez obzira na iznos isplaćene neto plaće od strane poslodavca. Nakon što je Ministarstvo privrede okončalo procedure analize prijava dostavljenih na javni poziv, Ministarstvo finansija je predložilo subvenciju po zaposleniku za mjesec juni u iznosu 406,56 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument objedinjava Operativni program radova redovnog održavanja regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Operativni program radova zimskog održavanja regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona u zimskom razdoblju 15.11.2020. – 15.03.2021. godine, te  Plan zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona sa programom mjera i aktivnosti na unaprjeđenju sigurnosti saobraćaja za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman ukupno 812.750,00 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. Sa današnjim mišljenje Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 45 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 22.377.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 4.772.720,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Imel d.o.o. Lukavac na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje konferencije TechCruise 2020, koja se u septembru održala u Lukavcu.

Današnjom izmjenom Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, Vlada je odlučila da Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, pomogne sa 30.000,00 KM.

Također, Vlada je danas odobrila i 200.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom za potrebe sufinansiranja izgradnje vakufskog objekata. Također odobreno je i 5.000,00 KM Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Udruženju Ilmije, Sarajevo na ime sufinansiranja izdataka na rekonstrukciji i sanaciji Centralnog spomen obilježja imamima-šehidima Bosne i Hercegovine, u krugu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

U skladu sa dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu, Vlada je danas donijela 56 odluka o odobravanju sredstava osnovnim i srednjim školama za realizaciju kapitalnih investicija. Podsjećamo, na svojoj prošlosedmičnoj sjednici Vlada je odobrila novih 649.940,00 KM za investicije u školskim objektima, sa čime ukupna dosadašnja ovogodišnja izdvajanja za kapitalne projekte u oblasti obrazovanja iznose oko 3,6 miliona KM.

Vlada je dala i prethodnu suglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica za prodaju, po tržišnoj vrijednosti, nekretnina označenih kao dvorišta, ukupne površine 29 m2.

Shodno donesenim izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, čime je Kantonalnoj direkciji robnih rezervi, osim prethodno planiranih sredstava za nabavku, dodijeljeno i 100.000,00 KM za nabavku sredstava za dezinfekciju svih javnih institucija i ustanova kojima je osnivač Tuzlanski kanton, Vlada je danas donijela odluke o izmjeni planova robnih rezervi za 2020.godinu i za period 2020-2024.godina. Ovim dokumentima planirana je nabavka mesnih konzervi, tjestenine i sredstava za dezinfekciju. S tim u vezi danas je Vlada donijela i odluku o kupovini 35.000 kg goveđeg mesnog nareska, konzerviranog u pakovanja od po 150g.

Vlada je danas odobrila i usmjeravanje nekoliko donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Za opremanje kabineta informatike računarima i računarskom opremom, JU OŠ „Soko“ Gračanica 4.000,00 KM je dodijelio BH Telecom d.d. Sarajevo. Isti donator je isti iznos sredstava dodijelio i za JU OŠ „Doborovci“ Gračanica, u svrhu realizacije projekta „Umrežimo i podijelimo svoje znanje sa drugima“, OŠ „Malešići“ Gračanica za projekat „Svijet računara – put ka znanju i uspjehu“ i za JU OŠ „Lukavica“Gračanica za projekat „Bolji pogled u svijet“.

Također, odobreno je i usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Za realizaciju projekta „Osiguranje kontinuiteta i unapređenje materijalno-tehničkih kapaciteta rada zavoda“, Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona15.000,00 KM, je dodijelilo Federalno ministarstvo kulture i sporta Mostar.

Kako bi se omogućilo pravovremeno ostvarivanje prava na pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanje, te izbjegle određene nejasnoće pri dodjeli sredstava, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu   finansijskih  sredstava  u  svrhu  osiguravanja  povoljnijih  uslova  za  zapošljavanje  branilaca i članova njihove porodice. Ovim dopunama izvršeno je kvalitetnije preciziranje i definiranje određenih uslova za dodjelu sredstava.

Vlada je danas dala i saglasnost na izmjene Odluke o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za tekuće transfere neprofitnim organizacijama za 2020. godinu. Ovim izmjenama odobreno je ukupno 942.908,00 KM za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove –mrtvozorstvo.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, te time planirala sredstva za nabavku opreme i namještaja za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o dodatnim sredstvima budžetskih korisnika iznad limita utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2021-2023. godina.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje na tekst Inicijative za izmjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Ovim izmjenama izjednačavaju se prava zaposlenika JU Univerzitet u Tuzli koji primaju plaću sa najnižim koeficijentom sa zaposlenicima ustanova koje se finansiraju iz Budžeta TK, a za čije djelatnosti su potpisani aneksi granskih kolektivnih ugovora.

Suočena sa brojnim zahtjevima školskih odbora za davanje školskih nekretnina na besplatno korištenje, na današnjoj sjednici Vlada je zabranila osnovnim i srednjim škola čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona davanje na besplatno korištenje zatvorenih prostora koji se nalaze u vlasništvu ili posjedu škole. Zabrana se ne odnosi na davanje na besplatno korištenje fiskulturnih sala za potrebe realizacije odgojno-obrazovnog procesa drugoj školi čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, uz primjenu zakonom propisane procedure. Također, zahtjeve za davanje na besplatno korištenje otvorenih prostora koji se nalaze u vlasništvu ili posjedu škole, u slučaju kada za takvo davanje postoji poseban interes za školu, odnosno poseban društveni ili javni značaj, škole su u postupku pribavljanja prethodne saglasnosti dužne posebno obrazložiti.

Vlada je danas poništila dio Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Poništenje se odnosi na imenovanje Školskog odbora u „JU Osnovna muzička škola Gračanica“. Obzirom da postupak upisa u registar za JU Osnovna muzička škola Gračanica još uvijek nije okončan u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, postupak imenovanja školskog odbora u ovoj školi nije moguće provesti.

Vlada je danas odobrila prijenos dva printera sa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na Općinski sud u Lukavcu.

Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je data saglasnost za prijem šest državnih službenika i tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Saglasnost je data za pozicije stručni savjetnik za planiranje budžeta i operativne planove, stručni savjetnik za izvršenje budžeta, stručni saradnik za nabavke, stručni savjetnik-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja, stručne saradnike za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pri stupa informacijama u PU Kalesija i PU Živinice, te više referente za kaznene i kriminalističke evidencije u PU Tuzla, PU Lukavac i PU Gračanica.

Također, saglasnost je data i Općinskom sudu u Tuzli za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to: viši referent za upravljanje predmetima i viši referent za sudska izvršenja.

Zbog ispravke tehničke greške u prethodno donesenoj odluci, Vlada je danas izmijenila odluku o prijenosu vlasništva nad putničkim motornim vozilom.

Radio Gradačac / Odjeljenje za informisanje

Comments are closed.

YouTube