Najnovije vijesti

Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u Federaciji BiH

20/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u Federaciji BiH
FBiH/BiH

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite objavljujemo u cijelosti:

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.

4. Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

Radio Gradačac / klix.ba

 

Comments are closed.

YouTube